Liturgia Święta w Parafii od 15.10 do 21.10.2018 r.

Poniedziałek 15.10.2018 – Św. Teresy od Jezusa

7.00 Za ++ rodziców Martę i Feliksa Wójcik, teściów Ludwikę i Tadeusza Graboń, za ++ Mariannę i Władysława Sobieraj oraz Stanisławę Pikuła.

17.00 Za + ojca Alfonsa Mainka, 2 żony, za żyjących i ++ z rodziny i pokr. oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

Wtorek 16.10.2018 – Św. Jadwigi Śląskiej

7.00 Za + syna Mariusza Kasprzak w 3 r. śm., męża, brata Norberta, rodziców obu stron, ciocię Marię Woźnica, ++ z rodz. Resel i Woźnica, za dusze czyśćcowe oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

17.00 /św. Anna/ Za + Apolonię Pawleta w mc. po śm.

Środa 17.10.2018 – Św. Ignacego Antiocheńskiego

7.00 Za ++ rodziców Pawła, Annę i Gertrudę Sura, ich córkę Jadwigę i syna Wernera, teściów Warzecha, rodzeństwo oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

17.00 /szkolna/ Za ++ rodziców Marię i Pawła Knop, Elżbietę i Karola Fila, siostry Łucję, Jadwigę i Marię, brata Józefa, szwagierkę Marię, szwagrów Jerzego, Jana i Reinholda, chrześniaka Piotra i ++ z pokrewieństwa.

Czwartek 18.10.2018 – Św. Łukasza

7.00 Za + brata Pawła Długosz w 11 r. śm., rodziców, teściów, ++ z pokr. obu stron i za dusze czyśćcowe.

17.00 Za wstaw. Matki Bożej i św. Józefa z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Wilhelma Kochanek z ok. 80 r. ur. i o opiekę Bożą w rodzinie.

Piątek 19.10.2018 

7.00 Za + matkę Sabinę Pajchert i ++ z rodz. Pajchertów i Kopalów.

18.00 /młodz./ Za + matkę Anielę Gujda w r. śm., ojca Jana, teściową Gertrudę Lazinka, ++ z całego pokr. i za dusze czyśćcowe.

Sobota 20.10.2018 – Św. Jana Kantego

7.00 W int. Wspólnoty Szkaplerznej i Wspólnot naszej parafii.

15.00 Za wstaw. Matki Bożej i św. Józefa z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla męża i ojca Grzegorza Zychal z ok. 50 r. ur. i o opiekę Bożą w rodzinie.

18.00 /niedz./ Za wstaw. Św. Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Izabeli i Marka Kubicz z ok. 27 r. małż. i o opiekę Bożą w rodzinie.

XXIX Niedziela Zwykła 21.10.2018

7.00 Za + syna Ewalda Zowada, rodz. Alojzego i Marię Zowada, Piotra i Marię Dandyk, 4 braci, 2 siostry, 2 bratowe, 3 szwagrów, za dusze czyśćcowe i o zdrowie dla Gertrudy.

8.15 /niem./ Za + matkę Gertrudę Moczko z ok. ur. i r. śm., ojca Wiktora, męża, brata, szwagierkę, teściów, ++ z pokr. obu stron i za dusze czyśćcowe. 

9.00 /św. Anna/ Za ++ rodziców Stefana i Marię Rudnickich, Karola i Waleskę Długosz, + Helenę Zborowską i ++ z pokr. obu stron.

9.30 Za + matkę Lidię Kesler z ok. ur., ojca Józefa, brata Stefana, szwagra Krzysztofa, teściów Agnieszkę i Czesława Firlus, dziadków oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

11.00 Za wstaw. Św. Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Marii i Zdzisława Brosławskich z ok. 45 r. małż. i o opiekę Bożą w rodzinie.

15.00 Nabożeństwo różańcowe.

16.00 Za + syna Dariusza Franczak, ++ Mariana, Stanisławę i Jana Franczak.

image_print