Troska o sprawy Pana – modlitwa.

Nasze życie codzienne wypełniają różne troski,

do starych zmartwień dołączają nowe.

Do wielu trosk zamierzonych, planowanych,

dołączają niezamierzone, zaskakujące, trudne.

Które z nich ważniejsze, które ponad siły?

Od których zacząć, które pominąć, zlekceważyć?

Wśród tych wszystkich trosk jest jeszcze jedna:

Troska o sprawy Pana, o sprawy Boże.

Mówimy, że we wszystkich troskach, jest wpisana

troska o sprawy Pana, o pełnienie Jego woli w życiu.

Panie Jezu, pochwalając zachowanie Marii z Betanii

uczysz nas, że troska o sprawy Boże ma pierwszeństwo

przed wszystkimi innymi, którym oddała się Marta.

Pomóż nam szukać Twojej chwały, we wszystkim. Amen.

image_print