Liturgia Święta w Parafii od 17.07.2017 do 23.07.2017 r.

Poniedziałek 17.07.   

7.00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Annę i Pawła Rej, męża Józefa Zdzuj, ++ z pokr. obu stron i za dusze czyśćcowe.

18.00 Za ++ rodziców Stefana i Gertrudę Buchta, Hermana i Filomenę Cebulla, bratową Marthę, + Jana Niedworok i ciocię Cecylię.

Wtorek 18.07.   

7.00 I. Za + męża Józefa Kobienia, rodziców Jadwigę i Antoniego Głowackich, teściów Małgorzatę i Antoniego Kobienia, synową Jolantę, siostrę Irenę Tatar i ++ z pokrew. II. Za + Rajmunda Fack w mc po śm.

18.00 /św. Anna/ Za + żonę i matkę Brygidę Stellmach w 8 r. śm. i ++ z pokr. Krawczyk, Stellmach i Motzko.

Środa 19.07.

7.00  Za ++ rodziców Jerzego i Klarę Jendryca, brata Norberta, teściów Józefa i Agnieszkę Bella, siostrę Anastazję, ++ z pokr. obu stron i za dusze czyśćcowe.

18.00 I. Za + ks. Radcę Henryka Mainka w 40 r. śm. II. Za wstaw. Maryi – Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej o korzystne rozwiązanie naszych lokalnych problemów i o ducha jedności w trosce o dobro wspólne.

Czwartek 20.07. – bł. Czesława

7.00 Za ++ rodziców Roberta i Krystynę Wocka, 2 synów, córkę, ++ z pokr. obu stron i za dusze czyśćcowe.

18.00 Za ++ rodziców Gertrudę i Stefana Mania, szwagra Jerzego oraz za żyjących i ++ z całej rodziny.

Piątek 21.07. 

7.00  Za  ojca Huberta Skrzipczyk, ++ z całego pokr. oraz o Boże błog. w rodzinie.

18.00 Za wstaw. Matki Bożej NP z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla żony i matki Małgorzaty Zowada z ok. 50 r. ur. i o opiekę Bożą w rodzinie.

Sobota 22.07. – św. Marii Magdaleny

7.00  Za wstaw. św. Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Anny i Krzysztofa Wojakowskich z ok. r. małż. oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny.

18.00 /niedz./ Za ++ rodziców Antoninę i Pawła Golanowskich, teściów, ++ z pokr. obu stron i za dusze czyśćcowe.

XVI Niedziela Zwykła 23.07.2017

7.00 Za ++ Marię i Ryszarda Zoś, Annę i Franciszka Gallus, rodziców, teściów, brata, ++ z rodz.: Zoś, Gallus i Szmechta oraz za dusze czyśćcowe.

8.15 /niem./ Za + ojca Joachima Lisowskiego w r. śm., dziadków Cecylię i Henryka Lisowski, ++ z pokr. i dusze czyśćcowe.

9.00 /św. Anna/ Za wstaw. św. Rodziny i św. Anny z podz. za łaski o zdrowie i Boże błog. dla Moniki i Antoniego Kokot z ok. 45 r. małż. i o opiekę Bożą dla całej rodz.

9.30 Za wstaw. Matki Bożej i św. Józefa z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Joachima Gabrysch w dn. 80 r. ur. i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

11.00 Za wstaw. Matki Bożej NP z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Anny Kałuża z ok. 80 r. ur. i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

15.00 Nieszpory

16.00 Za + Katarzynę Niemiec w 2 r. śm., ojca Zbigniewa i ++ z pokrewieństwa.

image_print