Liturgia Święta w Parafii od 26.09.2016 do 02.10.2016 r.

Poniedziałek 26.09.

7.00 Za + Ewę Kowalską /od Rady Pedagogicznej, uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej Sióstr Augustianek w Krakowie/.

18.00 Za + ojca Pawła Krecik, + Henryka Stekert, teściów, dziadków, ++ z pokr. obu stron, za + Jana Chodorskiego i za dusze czyśćcowe.

wincenty_a_pauloWtorek 27.09. – Św. Vincentego a Paulo

7.00  Za wstaw. Św. Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. w rodzinie Jagody i Piotra Pudło z ok. rocznicy małż.

18.00 /św. Anna/ I. Za + Kazimierza Pierzchała w r. śm. oraz o Boże błog. w rodzinie. II W int. rodzin naszej parafii.

Środa 28.09. – Św. Wacława

7.00  Za ++ dziadków Reginę i Karola Semenowicz, Anielę i Józefa Gołębiowskich, ojca Jerzego Rusek, i za dusze czyśćcowe.

17.00 /szkolna/ Za + Ewelinę Skuratowicz, ++ z rodz. Skuratowicz i Stefan i za dusze czyśćcowe.

Czwartek 29.09. – Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

7.00 Do Miłosierdzia Bożego za + matkę Franciszkę Woszek z ok. ur., ojca Józefa, teściów, dziadków, ++ z pokr. obu stron, za dusze czyśćcowe oraz w int. rodziny.

18.00 Za wstaw. Św. Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Teresy i Józefa Polok z ok. 45 r. małż. i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

Piątek 30.09. – Św. Hieronima

7.00  Za + żonę i matkę Ingeborgę Müller w 2 r. śm.

18.00 /młodz./ Za + ojca Michała Stefaniszyn w r. śm., chrzestną Annę Lenartowicz, ++ z pokr. i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Sobota 01.10. – Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

7.00  Za + Piotra Grzesik, rodziców z obu stron, za dusze czyśćcowe oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

11.00 /św. Anna/ Za wstaw. Matki Bożej i św. Anny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Doroty i Rajmunda Wróbel z ok. 25 r. małżeństwa.

12.30 /św. Anna/ Ślub rzymski: Arkadiusz Kaczmarek i Anna Baron.

18.00 /niedz./ Za + męża i ojca Joachima Kokott w r. śm.

XVII Niedziela Zwykła 02.10.2016

7.00 Za ++ rodziców Franciszkę i Józefa Goj z ok. ur.

8.15 /niem./ Za + matkę Klarę Witola w r. śm., ojca Franciszka, teściów, dziadków z obu stron i za dusze czyśćcowe.

9.00 /św. Anna/ Za wstaw. Matki Bożej i św. Anny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Marii Stasz z ok. 80 r. ur. i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

9.30 Żniwniok ? Z podziękowaniem Panu Bogu za plony w int. rolników i wszystkich parafian, o błogosławieństwo w pracy i opiekę Bożą dla ich rodzin.

11.00 Za wstaw. św. Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Sylwii i Waldemara Grzyszczok z ok. 25 r. małżeństwa i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

15.00 Nabożeństwo różańcowe.

16.00 Za wstaw. Matki Bożej i Aniołów Stróżów z podz. za łaski, o zdrowie i dary Ducha Świętego dla syna Mateusza Jończyk w dniu ur. i o Boże błog. dla rodziny.

image_print