Liturgia Święta w Parafii od 01.02.2016 do 07.02.2016 r.

Giovanni_Bellini_ofiarowanie_panskiePoniedziałek 01.02.

8.00 Za + żonę i matkę Stefanię Sznotala w 3 r. śm., ++ z rodziny i pokr., za dusze w czyśćcu cierpiące oraz o Boże błog. w rodzinie.

Wtorek 02.02. – Ofiarowanie Pańskie

8.00 Za ++ rodziców Jadwigę i Jerzego Speda, syna Artura, matki Irmentraudę i Hildegardę Schubert oraz za ++ z pokr. Speda, Schubert, Urban i Wolnicz.

9.30  Za ++ rodziców Zowada i Balcer, siostrę, brata, szwagra, szwagierkę, chrześniaka Ewalda, ++ z całego pokr. oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

17.00 Za wstaw. Matki Bożej z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. w rodzinie Stellmach w dniu 15 r. ur. córki Jessici oraz za + ojca Józefa Schymainda.

18.30 Za + Czesława Terelak w 1 r. śm.

Środa 03.02. – św. Błażeja

8.00  Za ++ rodziców Teresę i Rocha Wróbel i ++ z pokr. obu stron.

Czwartek 04.02. 

7.00 Za + syna Joachima, córkę Mariolę, rodziców Waindok, 3 braci i teściów Michala.

Piątek 05.02. – św. Agaty

8.00  Za żyjących i ++ parafian i czcicieli NSPJ oraz za ++ kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii.

18.00 Za + żonę Dorotę Moczko z ok. ur., rodziców Annę i Karola, córkę Barbarę Symalla, teściów Marię i Augustyna Hirsch, braci i za dusze czyśćcowe.

Sobota 06.02. – św. Pawła Miki i Towarzyszy

8.00 Za ++ rodziców Mariannę i Władysława Sobieraj, teściów Martę i Feliksa Wójcik, dziadków z obu stron, ++ Ludwikę i Tadeusza Graboń i Stanisławę Pikuła.

18.00 /niedz/ Za ++ rodziców Pawła i Paulinę Lazik, siostrę Jadwigę, braci Piotra i Antoniego, teściów Pawła i Annę, ++ z pokr. obu stron, o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

Niedziela V Zwykła 07.02.

7.00 Za + syna Roberta Mainka z ok. ur., za żyjących i ++ z rodziny i całego pokr.

8.15 /niem./ Za ++ rodziców Jadwigę i Leona Wystrach w r. śm., ++ Gertrudę i Jana Wystrach, Marię i Wojciecha Knosalla oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

9.00 /św. Anna/ Za + żonę Barbarę Okoń, rodziców Okoń, teściów Labisz i za dusze w czyśćcu cierpiące.

9.30 Za ++ Zofię i Ryszarda Krawczyk, matkę Brygidę, ++ z pokr. obu stron oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

11.00 Za wstaw. Matki Bożej z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla męża i ojca Józefa Głatki z ok. 80 rocznicy urodzin i o opiekę Bożą w rodzinie.

15.00 Nieszpory

16.00 Za wstaw. Matki Bożej z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla męża Helmuta Szleger z ok. 80 r. urodzin oraz z ok. rocznicy małżeństwa.

image_print