Liturgia Święta w Parafii od 16.11.2015 do 22.11.2015 r.

katedra_opolePoniedziałek 16.11. – Rocznica poświęcenia kościoła katedralnego.

7.00 Za ++ rodziców Apolonię i Jana Marek, teściów Annę i Piotra Mateja, ++ krewnych z rodziny Mateja, Marek, Smyk.

17.00 Za + Mariusza Kasprzak w mc po śm.

Wtorek 17.11. – Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy.

7.00 Za ++ rodziców Elżbietę i Jana Brzoza, braci, szwagra Joachima, ++ z pokr. Glatki i Brzoza.

17.00 I. Za + żonę i matkę Halinę Zagrobelną w 4 r. śm., za ++ z rodziny. II. W intencji rodzin naszej parafii.

Środa 18.11. – Bł. Karoliny Kózkówny.

7.00 Za wstaw. Matki Bożej z podz. za łaski, o zdrowie i dary Ducha Świętego dla córki Darii Witek z ok. 14 rocznicy urodzin i o Boże błogosławieństwo w rodzinie.

17.00 /szkolna/ Za + męża i ojca Norberta Michala w 1 r. śmierci.

Czwartek 19.11. – Bł. Salomei, zakonnicy

7.00 Za + Pawła Czok z ok. ur., ++ z pokr. obu stron i za dusze czyśćcowe.

17.00 Za ++ rodziców Henryka i Cecylię Lisowski, teściów Jerzego i Hildegardę Kotula, brata Joachima, dziadków, ++ z pokr. i za dusze czyśćcowe.

Piątek 20.11. – Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

7.00 Za + brata Józefa Urban, rodziców i trzy siostry.

18.00 /młodz./ Za ++ rodziców Annę i Jacka Kinder, Marię i Leopolda Laksy, brata Henryka, ++ z rodziny Świerc i dusze w czyśćcu cierpiące.

Sobota 21.11. – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

7.00 I. Za wstaw. Matki Bożej z podz. za łaski, o zdrowie i dary Ducha Świętego dla wnuczki Nikoli Warmer w dniu 18 r. urodzin i o Boże błog. dla całej rodziny. II. W int. Wspólnoty Szkaplerznej i Wspólnot naszej parafii.

18.00 /niedz/ Za + córkę Aurelię w r. śm., rodziców Niedworok i Knop, brata Helmuta, bratową oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

NIEDZIELA XXXIV 22.11. – Jezusa Chrystusa Króla Wszechwświata

7.00 Za ++ rodziców Helenę i Józefa Długosz, teściów Antoninę i Ewalda Wypich, ++ z całego pokr. oraz z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

8.15 /niem./ Za ++ rodziców Łucję i Józefa Niestrój, Piotra i Paulinę Leja, braci Georga i Franza, szwagra Tomasza, 2 bratowe, ++ z pokr. z obu stron i za dusze czyśćcowe.

9.00 /św. Anna/ Za + Marię Baron, poległego męża Tomasza, 2 synów, oraz za ++ szwagra i szwagierkę Agnieszkę i Richarda Gisa.

9.30 Za wstaw. św. Cecylii w int. żyjących i ++ chórzystów, organistów, dyrygentów i muzyków kościelnych oraz w int. ich ordzin.

11.00 Za wstaw. Matki Bożej z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Barbary i Piotra Libawskich z ok. 40 rocznicy małżeństwa i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

15.00 Nieszpory

16.00 Za wstaw. Matki Bożej z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Andrzeja Urban z okazji 50 rocznicy urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

image_print