Liturgia Święta w Parafii od 09.03.2015 do 15.03.2015 r.

The Crucifixion of Jesus ChristPoniedziałek 09.03

7.00 Za wstaw. Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Elżbiety Kinder, syna Andrzeja i wnuczki Natalii z ok. urodzin; w int. całej rodziny.

17.00 Za ++ rodziców Józefa i Cecylię Kaluza, ojca Antoniego, ++ z pokr. oraz w int. całej rodziny.

Wtorek 10.03

7.00 Za ++ rodziców Adolfa, Ernę i Paulinę Mros, rodzeństwo i ++ z pokr. obu stron.

17.00 Za ++ rodziców Franciszkę i Jana Klemens, Marię i Andrzeja Weber, braci Jerzego i Józefa, siostrę Gertrudę i za dusze w czyśćcu cierpiące

Środa 11.03

7.00  Za ++ rodziców Józefa i Marię Greń, teściów Michała i Felicję Bulik, brata, siostrę, szwagrów, ++ z pokr. obu stron oraz w int. całej rodziny.

17.00 /szkolna/ Za wstaw. Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla męża i córki Aleksandry Zimy i szczęśliwe rozwiązanie dla żony Edyty, o opiekę Bożą dla dziadków z obu stron i całej rodziny. Droga Krzyżowa.

Czwartek 12.03

7.00 Za + żonę Helenę Zborowską w 1 r. śm.

17.00 Za + Zdzisława Golba w r. śm., rodziców z obu stron i za ++ rodziny.

Piątek 13.03

7.00 Za ++ rodziców Wróbel, Baron i Hyla, ich dzieci i za ++ z pokr. Droga Krzyżowa.

18.00 /młodz./ Za wstaw. Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i dary Ducha Świętego dla syna Dominika Kubicz z ok. 17 r. urodzin, w int. całej rodziny. Droga Krzyżowa.

Sobota 14.03

7.00 Za wstaw. Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i dary Ducha Świętego dla córki Wiktorii Rusek z ok. 12 r. urodzin, w int. całej rodziny.

18.00 /niedz./ Z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla syna Alfreda Kowol w dniu 50 r. urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie.

IV Niedziela Wielkiego Postu 15.03

7.00. Za wstaw. Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Moniki i Jana Labisz z ok. urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie.

8.15 /niem./ Za ++ rodziców Annę i Józefa Niedworok, Jadwigę i Szymona Reginek, męża Józefa, ++ z pokr.  oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

9.00 /św. Anna/ Za + Leonarda Gonsior w r. śm., rodziców, teściów, ++ z pokr. obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

9.30 Za ++ rodziców Pawła i Franciszkę Bartyla, brata Pawła, teścia Alojzego Gonsior, ++ z rodziny Bartyla, Czirnia, Gonsior, Warzecha i za dusze w czyśćcu cierpiące.

11.00 Za ++ dziadków Cecylię i Karola Kaluza, rodziców Małgorzatę i Huberta Kaluza, + Paulinę Palt, za dusze czyśćcowe oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

16.00 Do Miłosierdzia Bożego za + Ferdynanda Jaszczyk, brata Edwarda, szwagra Henryka, ++ Zygmunta Knapik i Zenona Pielesiek, ++ z pokr. obu stron, w int. rodziny.

image_print