Liturgia Święta w Parafii od 09.02.2015 do 15.02.2015 r.

Poniedziałek 09.02

7.00 Za ++ rodziców, teściów, 2 szwagierki, 4 szwagrów i za ++ z pokr. Komor, Piekorz i Misch.

17.00 Za ++ rodziców Annę i Franciszka Kessler, 2 braci, teściów Rozalię i Tomasza Kowol, kuzynkę Martę, ich rodziców i ++ z pokr. obu stron.

Wtorek 10.02 – Św. Scholastyki

7.00 Za ++ rodziców Ryszarda i Gertrudę Moczko, matkę Annę Piechota oraz o zdrowie i Boże błog.

17.00 Za + Anastazję Kasperek /od Bractwa Różańcowego/

dzien_choregoŚroda 11.02 – NMP z Lourdes. Dzień Chorego

7.00 Z podz. za łaski, o zdrowie i dary Ducha Świętego dla syna Piotra Węgielewskiego w dniu 15 r. urodzin i o błogosławieństwo Boże w rodzinie.

17.00 /szkolna/ I. Za wstaw. Matki Bożej z Lourdes z podz. za łaski, o zdrowie i błog. Boże w rodzinie Wystub oraz za ++ rodziców z obu stron. II. Za + Jana Greń w mc po śm.

Czwartek 12.02

7.00 Za + matkę Helenę Waldera w r. śm. i za ++ z rodziny Kwiatek.

17.00 Za wstaw. Matki Najśw. i św. Anny  z podz. za łaski o zdrowie i Boże błog. dla Piotra Andrzejewskiego z ok. 60 r. urodzin oraz w int. rodziny.

Piątek 13.02

7.00 Za ++ rodziców Teodora i Zofię Dras, Józefa i Martę Pasoń, ++ z pokr. Dras i Pasoń.

18.00 /młodz/ Za wstaw. Matki Najśw. z podziękowaniem za łaski o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie Agnieszki i Józefa Stefaniszyn.

Sobota 14.02 – Świętych Cyryla i Metodego

10.00 Za wstaw. Matki Najśw. z Lourdes w int. chorych Parafian.

18.00 /niedz./ Do Miłosierdzia Bożego za wstaw. Matki Najśw. z podz. za łaski o zdrowie i Boże błog. dla męża i ojca Sławomira Michurskiego z ok. 40 r. urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

VI Niedziela Zwykła 15.02

7.00 Za ++ rodziców Annę i Pawła Labisz, siostrę Barbarę, ++ z pokr. Labisz, Okoń i Krel i za dusze w czyśćcu cierpiące.

8.15 /niem./ Za ++ 2 mężów, + Marię Kornek, 2 braci, 4 szwagierki, 2 szwagrów, rodziców z trzech stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

9.00 /św. Anna/ Za ++ rodziców Józefa i Albinę Danisz, Jana i Marię Patrzek, brata Jana, ++ z pokr. obu stron oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

9.30 Za ++ rodziców Gertrudę i Karola Kubiciel, ojca Józefa Warzecha, ++ z pokr. obu stron, za dusze czyśćcowe oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

11.00 Za wstaw. Matki Najświętszej z podz. za łaski o zdrowie i Boże błog. dla Julianny Stasz z ok. 80 r. urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny.

16.00 Za ++ rodziców Zygmunta i Reginę Bulik, męża Ludwika Bias, teściów Pawła i Annę, szwagra Norberta, za dusze czyśćcowe oraz w int. rodziny.

image_print