Liturgia Święta w Parafii od 26.05.2014 do 01.06.2014 r.

Poniedziałek 26.05

7.00 W int. rolników o dobrą pogodę, urodzaje i Boże błog. w pracy na roli.

18.00 Do Matki Najświętszej i św. Anny w int. Matek naszej parafii.

Wtorek 27.05

7.00 Za ++ rodziców Mariannę i Stanisława Górnik, brata, bratową, ++ z rodziny Górnik, Kucner i Waindok i za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 /św. Anna/ 1. Za wstaw. św. Urbana w int. Rolników. 2. Za ++ rodziców Cecylię i Piotra Kornek, 2 braci, ++ z pokr. Kornek, Świerc, Walla i Foyer oraz w int. rodziny.

Środa 28.05 

7.00 Za + matkę Paulinę Glatki, Augustyna i Rozalię Kralowski, dziadków, ++ z pokr. Glatki i Brzoza i za dusze czyśćcuowe.

17.00 /szkolna/ Za ++ Anastazję i Stefana Stasz, męża Jerzego, syna Henryka, rodziców Gbur, zięcia Romana, ++ z pokr. oraz w int. rodziny.

Czwartek 29.05 – św. Urszuli Ledóchowskiej

7.00 Za + ojca Józefa w r. śm., Krystynę, Jadwigę, Władysławę, Leona i Eugeniusza oraz za ++ z rodziny Stęporowskich, Millerów, Rutkowskich i Bednarowiczów.

18.00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Marię i Józefa Kondziela, brata Rudolfa, szwagra Norberta i za dusze czyśćcowe.

Piątek 30.05

7.00 1. Za + męża Joachima w 5 r. śm., córkę Barbarę, rodziców z obu stron, brata, bratową oraz w int. rodziny. 2. Za + Adelę Bzdok /od Bractwa Róż./

18.00 Pielgrzymka do św. Rocha w Dobrzeniu Wielkim.

Sobota 31.05 – Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny

7.00 Za + matkę Paulinę Kulik w r. ur., ojca Karola, teściów Marię i Józefa Kondziela, brata Alojzego, szwagrów Rudolfa i Norberta, dziadków Palmer, ++ z pokr. obu stron.

13.00 Z podz. za łaski, o zdrowie i o Boże błog. dla Władysławy i Tadeusza Hryniewicz z ok. 80 r. urodzin i 56 r. małżeństwa oraz w int. rodziny.

18.00 /niedz./ Za + żonę, matkę i babcię Marthę Cebulla.

Niedziela 01.06 – Wniebowstąpienie Pańskie

7.00 Za + Rudolfa Glid w r. śm. i ++ z pokr.

8.15 /niem./ Z podz. za łaski, o zdrowie i o Boże błog. dla Alojzego Leja z okazji 80 r. urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

9.00 /św. Anna/ Za matkę Julię Bzdok w r. śm., poległego ojca Józefa, braci Lothara, Wernera i Ewalda, bratową Eleonorę i za dusze czyśćcowe.

9.30 Z podz. za łaski, o zdrowie i o Boże błog. dla Alojzego Zowada z ok. 75 r. urodzin, w int. rodziny oraz za ++ rodziców z obu stron.

11.00 Za + męża Kurta Rother, rodziców, teściów, dziadków, za + Emmę i Augusta Hanuza i za dusze czyśćcowe.

15.00 Nieszpory.

16.00 Za + matkę Hildegardę Stelmach w 4 r. śm. i za ++ z pokr. Schneider i Stelmach

image_print