Liturgia Święta w Parafii od 17.03.2014 do 23.03.2014 r.

Poniedziałek 17.03

7.00 Za + ojca Jana Kałuża w r. śm., matkę Klarę, brata Alfreda, i ++ z pokr.

18.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o dary Ducha Świętego dla Pauliny Galińskiej w dniu 18 r. urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

Wtorek 18.03   

7.00 Za ++ rodziców Rocha i Zofię Waldyra, męża Karola, teściów, siostrę Marię, braci Franciszka i Leona, ++ z pokrew. i za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za ++ rodziców Marię i Floriana Kesler, Annę i Bolesława Szmurło, brata Reinholda, ++ z pokrew. obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa 19.03 – uroczystość św. Józefa – Oblubieńca nmp

8.00 Za ++ rodziców Piotra i Annę Jakubiak i Marię Uruska.

17.00 /szkolna/ Za + Franciszka Babac, rodziców, rodzeństwo i za dusze czyśćcowe.

18.00 I. W int. Szafarzy Komunii Świętej, wszystkich mężczyzn; młodzieńców, mężów i ojców Rodzin naszej Parafii. II. O dar uzdrowienia dla Iwony.

Czwartek 20.03

7.00 Za + ojca Tadeusza Matynia w 7 r. śm., matkę Stanisławę, teściów Julię i Grzegorza Olchowy, ++ z pokrew. obu stron i za dusze czyśćcowe.

18.00 Za + męża, ojca i teścia Bogdana Sędzikowskiego w 3 r. śm.

Piątek 21.03

7.00 I. Za + ojca Jerzego Jendryca z ok. ur., matkę Klarę, teściów Józefa i Agnieszkę Bella i za dusze w czyśćcu cierpiące. II. Za + Halinę Najwer w mc po śm.

19.00 Droga Krzyżowa ulicami parafii dla młodych i dorosłych z Bł. Janem Pawłem II – błaganie o pokój. Dekanalne Spotkanie Młodych.

Sobota 22.03

7.00 Za ++ rodziców Annę i Jacka Kinder, Marię i Leopolda Laksy, brata Henryka, Klarę Kocot, Józefa Powollek, ++ z pokrew. Świerc i za dusze czyśćcowe.

18.00 /niedz./ Za ++ Jarosława i Grzegorza Kartus w r. śm., o zdrowie dla matki Anny Katrus i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

III Niedziela Wielkiego Postu 23.03

7.00 Za + męża Ryszarda Niedworok w r. śm., rodz. z obu stron i za dusze czyśćcowe.

8.15 /niem./ Za + matkę Julię Bzdok w r. ur., poległego ojca, braci Lothara, Wernera i Ewalda, bratową Eleonorę, za dusze czyśćcowe i w int. rodziny.

9.00 /św. Anna/ Za ++ rodziców Marię i Filipa Mróz, męża Helmuta, teścia Józefa Baron i ++ z pokrew. obu stron.

9.30 Za ++ ojców Pawła Zdzuj i Józefa Ochota, ++ z obu rodzin, za dusze czyśćcowe.

11.00 Do Miłosierdzia Bożego i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Nicoli Skrzypczyk z ok. 18 r. urodzin oraz w int. dla całej rodziny.

15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

16.00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Henryka Kornek i ++ z pokrew. Kornek i Woźnica.

image_print