Liturgia Święta w Parafii od 18.11.2013 do 24.11.2013 r.

Poniedziałek 18.11 – Bł. Karoliny Kózkówny

7.00 Za ++ Annę i Jacka Kinder, Marię i Leopolda Laksy, brata Henryka, Antoninę, Jadwigę, i Monikę Świerc, ++ z pokrew. i za dusze czyśćcowe.

17.00 Za + męża, ojca i dziadka Jana w r. śm., synową Bożenę, rodziców Stanisławę i Wincentego, braci Tadeusza i  Mariana, bratową Helenę, teściów Michalinę i Jana dziadków z obu stron i za dusze czyśćcowe.

Wtorek 19.11 – Bł. Salomei

7.00 Za ++ rodziców Albinę i Józefa Jonczyk, brata Joachima, teściów Franciszkę i Karola Libawski, dziadków, za żyjących i ++ z pokrew. oraz w int. rodziny.

17.00 Za ++ rodziców Cecylię i Henryka Lisowski, teściów Hildegardę i Jerzego Kotula, brata Joachima, dziadków, ++ z pokrew. i za dusze czyśćcowe.

Środa 20.11 – Św. Rafała Kalinowskiego 

7.00 Za + Zdzisława Maciejewskiego w mc po śmierci.

17.00 /szkolna/ Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla męża Jerzego Lazinka w dniu 65 r. urodzin oraz w int. rodziny.

Czwartek 21.11 – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

7.00 Za + ojca Czesława Kaleńskiego w miesiąc po śmierci.

17.00 Za + córkę Aurelię w r. śm., rodziców Niedworok i Knop, brata Helmuta, bratową Adelę oraz o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie.

Piątek 22.11 – Św. Cecylii

7.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla bratowej Marianny Kulik w dniu urodzin i opiekę Bożą w rodzinie.

18.00 I. W intencji Rodzin naszej parafii.  II. Za + męża Waldemara Niekrawiec w 5 r. śm., rodziców, teściów, brata Helmuta, dziadków z obu stron oraz w int. rodziny.

Sobota 23.11

7.00 Za + Łucję Urban w r. śm., rodziców, ++ z pokrew., rodziców Piotra i Juliannę Staś, 4 braci i ++ z pokrew.

18.00 /niedz./ Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie Ireny i Henryka Schubert z ok. 25 rocznicy małżeństwa.

Niedziela 24.11 – Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 

7.00 Za + rodziców Jana i Elżbietę Brzoza, 3 braci, szwagra, szwagierkę, ++ z pokrew. obu stron i za ++ z rodziny Glatki.

8.15 /niem./ Za + Annę Knopp w 11 r. śm., córkę Różę-Marię, rodziców Knopp i Schwierz, ++ z pokrew. oraz o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie.

9.00 /św. Anna/ Do Bożej Op. i św. Anny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla męża, ojca i dziadka Helmuta Baron z ok. 70 r. urodzin oraz w int. rodziny.

9.30 I. W int. Liturgicznej Służby Ołtarza, ich Rodziców oraz w int. Szafarzy Komunii Świętej. II. Za wstawiennictwem św. Cecylii w int. żyjących i ++ chórzystów, organistów, dyrygentów i muzyków kościelnych oraz w int. ich Rodzin.

11.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. w  rodzinie Heleny i Gerarda Moczko z okazji 45 rocznicy małżeństwa.

15.00 Nieszpory.

16.00 Do Aniołów Stróżów w int. rocznych dzieci: Krzysztofa Waindok i Wojciecha Okoń oraz w int. rodziców i chrzestnych.

image_print