Liturgia Święta w Parafii od 16.09.2013 do 22.09.2013 r.

Poniedziałek 16.09 – św. Korneliusza i Cypriana

7.00 I. Za ++ rodziców Jana i Marię Iwa, 3 braci, 2 bratowe, dziadków z obu stron i ++ z pokrew. Sowada i Baron. II. Za + Zofię Czech w mc po śmierci.

18.00 Za + męża Jerzego Halama, rodziców Marię i Józefa Piechota, teścia Józefa Halama, szwagrów Karola i Alfreda, ++ z pokrew. i za dusze czyśćcowe.

Wtorek 17.09

7.00 Za + męża Alwina Michala, rodziców, teściów, siostrę, szwagra, 2 siostrzeńców i ++ z pokrew.

18.00 /św. Anna/ I. W int. rodzin naszej Parafii. II. W int. Pawła Cebulla z ok. 75 urodzin, o zdrowie i o Boże błogosław. dla całej rodziny. III. Za ++ rodziców Teresę i Maksymiliana Teda, teścia Mikołaja Smyk, i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa 18.09 – św. Stanisława Kostki

7.00 Za + ojca Pawła, Henryka Stekert, teściów, dziadków, Jana Chodorskiego, ++ z pokrew., za dusze w czyśćcowe oraz o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie.

17.00 /szkolna/ Za + męża i ojca Józefa Kałuża w 10 r. śm., ++ z rodz. Kałuża i Czernia.

Czwartek 19.09

7.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla Wernera Müller w dniu 75 r. urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

18.00 Za + męża Kazimierza Kuźnik w 9 r. śm., rodziców z obu stron i za dusze czyśćcowe.

Piątek 20.09 – św. Andrzeja Kim Teagaon i Towarzyszy

7.00 Za + Irenę Grzebielec (mc po śm).

18.00 /młodz./ Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie Ewy i Waldemara Starosta z ok. r. małżeństwa.

Sobota 21.09 – św. Mateusza

7.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla matki Marii Pierończyk z ok. urodzin oraz za + ojca Maksymiliana i ++ z rodziny.

14.00 /św. Anna/ Ślub rzymski: Jakub Królikowski i Magdalena Drabik.

18.00 /niedz./ Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. w rodz., za ++ z rodzin: Michurski, Napieracz i Pol, za dusze czyśćcowe.

XXV Niedziela Zwykła 22.09

7.00 Za ++ rodziców Franciszkę i Józefa Goj w dnu urodzin.

8.15 /niem./ Za + męża Piotra Grzesik w 19 r. śm., rodziców z obu stron, 3 szwagrów i za dusze w czyśćcu cierpiące.

9.00 /św. Anna/ Do Bożej Op., Matki Najśw. i św. Anny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla żony i matki Kariny Glomb z ok. 40 r. ur.i o opiekę Bożą w rodzinie Glomb i Baron.

9.30 Za ++ Florentynę, Stefana i Herberta Gwóźdź, szwagierkę Hildegardę, szwagra Norberta Michalek oraz za żyjących i ++ z pokrew.

11.00 Za + wujka Franciszka Lachowicz w 8 rocznicę śmierci, ciocię Józefę Kossak i ++ z pokrew.

15.00 Nieszpory.

16.00 Za + Ewalda Zowada w 1 r. śmierci.

image_print