Liturgia Święta w Parafii od 06.05.2013 do 12.05.2013 r.

LiturgiaPoniedziałek 06.05 – Świętych Apostołów Filipa i Jakuba

7.00 I. W int. Siostry Marii Samueli Taratuta z ok. urodzin, o błogosław. Boże i opiekę Maryi Niepokalanej, za całą wspólnotę Karmelu w Krakowie. II. W int. Rolników.

18.00 Za + ciotkę Marię w r. śm., jej męża Józefa, ich rodziców i ++ z pokrew. obu stron.

Wtorek 07.05

7.00  Za ++ rodziców Zofię i Józefa Staś, dziadków, ++ z pokrew. obu stron, za dusze czyśćcowe oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo.

18.00 /św. Anna/  Za + matkę Julię Bzdok w r. śm., poległego ojca Józefa, braci Lothara, Wernera i Ewalda, bratową Eleonorę i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa 08.05 – Uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika

7.00 O dobrą pogodę, urodzaje i Boże błogosławieństwo w pracy na roli.

17.00 /szkolna/ Za + Ks. Proboszcza Jana Kołodennego w 13 rocznicę śmierci.

Czwartek 09.05

7.00 Za ++ rodziców Józefa i Helenę Długosz w r. ur. oraz o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie Długosz i Wypich.

18.00 Za ++ rodziców Hermana i Filomenę Cebulla, Stefana Buchta, Jana i Gertrudę Niedworok, bratową Martę oraz o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie.

Piątek 10.05

7.00 Za + w Niemczech Barbarę Symalla /zd. Moczko/ w mc po śmierci.

18.00 /młodz./ Za ++ rodziców Małgorzatę i Huberta Kaluza, za żyjących i ++ z pokrew. Kaluza, Świerc i Palt i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Sobota 11.05

7.00 Za + Karola Wróbel, 2 żony, dzieci, rodziców z 3 stron, rodzeństwo i ++ z pokrew.

18.00 /niedz./ Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie Ewy i Jana Świerc z ok. rocznicy małżeństwa.

Niedziela 12.05 – Wniebowstąpienie Pańskie

7.00 Za ++ rodziców Franciszkę i Józefa Goj, 2 siostry, męża Rudolfa, teściów, szwagierkę, ++ z pokrew. i za dusze w czyśćcu cierpiące.

8.15 /niem./ Za ++ Zofię i Ryszarda Krawczyk, matkę Brygidę, ojca Huberta, ++ z pokrew. obu stron oraz zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie.

9.00 /św. Anna/ Za + matkę Jadwigę Ambroży w r. śm., ojca Franciszka, teściów Marię i Józefa Niedworok, szwagrów Joachima i Gintra i ++ z rodziny Ambroży i Niedworok.

9.30 I Rocznica Komunii św. – w int. dzieci, ich rodziców, chrzestnych i krewnych, o dar żywej wiary i umiłowania Pana Jezusa w Eucharystii.

11.00 Za ++ rodziców Józefa i Kazimierę Czarneckich, teściów Henryka i Henrykę Rosianowskich, Zbigniewa Szawana, za dusze czyśćcowe, oraz o zdrowie w rodzinie.

15:00 Nabożeństwo majowe – na rozpoczęcie IV Festynu Rodzinnego.

16.00 Za + męża Konrada Buhl, rodziców, teściów oraz za żyjących i ++ z rodziny Buhl i Kochanek.

image_print