Liturgia Święta w Parafii od 08.04.2013 do 14.04.2013 r.

EucharystiaPoniedziałek 08.04 – Zwiastowanie Pańskie – Czuwanie Rodzin

8.00 I. W int. Rolników naszej parafii, o błogosławieństwo w ich pracy, o sprzyjającą pogodę wiosenną. II. Za ++ rodziców Jana i Anastazję Wicher, braci Konrada i Henryka, ojca Johana Kubis w r. śm., i za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 I. W int. Sióstr Karmelitanek z Krakowa, a szczególnie o Boże błogosławieństwo dla naszej s. Marii Samueli. II. Za wstawiennictwem św. Rity i św. Anny w int. wdów i rodzin naszej parafii.

Wtorek 09.04 

7.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla wnuka Pascala Warmer w dniu urodzin i o opiekę Bożą dla rodziny.

18.00 Za + męża, ojca i dziadka Norberta Krawczyk w 2 r. śm. oraz o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie z okazji urodzin córki Sabiny.

Środa 10.04 

7.00 Za ++ rodziców Jadwigę i Alfonsa Jendryca, Gertrudę i Ludwika Pomichal, dziadków, 2 szwagrów i ++ z pokrew. obu stron.

17.00 /szkolna/ Za ++ matki Marię Niedworok i Marię Lazik z ok. ur., dziadków i za dusze czyśćcowe.

Czwartek 11.04 

7.00 Za + Annę Michala, rodziców, teściów, ++ z pokrew. Michala i Kałuża.

18.00 Za + męża Ryszarda Napieracz z ok. ur., rodziców z obu stron, za dusze czyśćcowe, oraz o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie.

Piątek 12.04

7.00 I. Za + męża Jerzego Starosta, rodziców z obu stron i ++ z pokrew.. II. Za + Józefa Kornek /od Bractwa Różańcowego/.

18.00 Uroczystość Bierzmowania w Dobrzeniu Wielkim.

Sobota 13.04

7.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla żony, matki i babci Moniki Skorupskiej z ok. 60 r. urodzin oraz w int. całej rodziny.

18.00 /niedz./ Za + Konrada Kainka, za żyjących i ++ z rodziny Kainka i Galla.

III Niedziela  Wielkanocna 14.04

7.00 Za ++ teściów Teodora i Zofię Dras, rodziców Józefa i Martę Pasoń i za ++ z pokrew. Pasoń i Dras.

8.15 /niem./ Za + męża Joachima Niedworok w 2 r. śm., rodziców, teściów, szwagra i za dusze w czyśćcu cierpiące.

9.00 / św. Anna/ Za + męża Józefa Galus, zięcia Piotra, rodziców, teściów, ++ z pokrew. i rodzeństwa obu stron i za dusze czyśćcowe.

9.30 Za + męża i ojca Eugeniusza Malarek w 8 r. śm., Tadeusza Wroniszewskiego, ++ z rodziny oraz o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie.

11.00 Za + ojca Piotra, matkę Marię, rodzeństwo, teściów Józefa i Gertrudę i za ++ z pokrew. Odelga i Liguda.

15:00 Nieszpory.

16.00 Za ++ rodziców Marię Uruska i Pawła Słotiuk, Annę i Piotra Jakubiak, ++ z pokrewieństwa obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

image_print