Liturgia Święta w Parafii od 11.02.2013 do 17.02.2013 r.

Eucharystia 2013Poniedziałek 11.02 – Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

8.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla Urszuli Hyla z ok. 70 r. urodzin oraz za + męża Joachima, rodziców z obu stron, 2 szwagrów i ++ z pokrewieństwa.

17.00 Do Bożej Op. i Matki Boskiej z Lourdes z podz. za łaski, o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie Wystub oraz za ++ rodziców z obu stron.

Wtorek 12.02

8.00 Za + męża Józefa Cuda w dniu ur., jego rodziców, teścia i za dusze czyśćcowe.

17.00 – Za + matkę Helenę Waldera w r. śm., oraz w int. rodziny.

Środa 13.02 – Środa Popielcowa

8.00  Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla Moniki Czirnia w dniu 70 r. urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny.

9.30 Za + syna Andrzeja Waindok w r. śm., rodziców Wiktorię i Andrzeja Waindok, Anastazję i Walentego Dawid, 3 siostry, 2 szwagrów, ++ z pokrew. oraz o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie i dla wnuków z okazji urodzin.

17.00 Za + ojca Józefa Piechota w 8 r. śm., matkę Marię, teściów Martę i Bernarda Malcherczyk, szwagrów Alfreda, Karola i Jerzego, ++ z pokrew. obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.30 Za ++ rodziców Eryka i Ruth Czok, dziadków, ++ z pokrew. Czok, Stoschek, Świerc, Zimek, Schemainda i Dudek i za dusze czyśćcowe.

Czwartek 14.02 – Świętych Cyryla i Metodego

8.00  Za + syna Joachima, córkę Mariolę, rodziców Waindok i Michala, 3 braci i za dusze czyśćcowe. Nauka stanowa dla rodziców

18.00 Za ++ rodziców Marię i Józefa Kondziela, męża Norberta, brata Rudolfa i za dusze czyśćcowe. Nauka stanowa dla rodziców

Piątek 15.02

8.00 I. Za + Teresę Teda w 1 r. śm. II. Za + Bronisławę Waleska /od Bractwa Różańcowego/ Droga Krzyżowa

17.00 Droga Krzyżowa

18.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla męża i ojca Józefa Stefaniszyn z ok. 40 r. urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie z ok. rocznicy małżeństwa Agnieszki i Józefa.

Sobota 16.02

8.00 I. Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla Julianny Stasz i wnuka Dariusza z ok. urodzin oraz za + męża, syna i rodziców z obu stron. II. Za żyjących i ++ z Bractwa Różańcowego oraz innych grup parafialnych.

18.00 /niedz/ Za + Jerzego Los w r. śm., rodziców z obu stron, ++ z pokrew. oraz o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie.

I Niedziela Wielkiego Postu 17.02

7.00 Za ++ rodziców Florentynę i Tomasza Gonsior, brata Manfreda, Monikę Nels, jej męża, ++ z pokrew. i za dusze w czyśćcu cierpiące.

8.15 /niem./ Za ++ ojca Leona Wystrach w r. śm., matkę Jadwigę, ++ z pokrew. Wystrach i Knosalla oraz o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie.

9.00 /św. Anna/ Za ++ Cecylię i Gintra Gryl, ich rodziców, rodzeństwo i ++ z pokrew. Szymainda i Gryl.

9.30 Za + ojca Roberta Slotta w r. śm., teściów Alojzego i Bertę Kokot, siostrę Krystynę szwagra Norberta oraz o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie.

11.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla Józefa Fautsch z ok. 80 rocznicy urodzin i o opiekę Bożą w rodzinie.

15:00 Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym

16.00 Za ++ rodziców Zygmunta i Reginę Bulik, męża Ludwika Bias, teściów Pawła i Annę, szwagra Norberta i za dusze w czyśćcu cierpiące.

image_print