Liturgia Święta w Parafii od 01.10 ? 07.10.2012 r.

Poniedziałek 1.10. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

7.00 Za + matkę Jadwigę Fautsch w 50 r. śm., ojca Pawła, teściów Zofię i Pawła Olszok, Franciszka Woźnica i za ++ z pokrewieństwa.

18:00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla Emilii i Norberta Palt z ok. 35 r. małżeństwa, za ++ rodz. z obu stron.

Wtorek 2.10. Świętych Aniołów Stróżów         

7:00 Za + Józefa Niedworok, żonę Marię, synów Joachima i Gintra, rodziców Marię i Stanisława, dziadków z obu stron i za dusze czyśćcowe.

18:00 /św. Anna/ Do Bożej Op. i św. Anny. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla Teresy Cebula z ok. 65 r. urodzin oraz w int. całej rodziny.

Środa 3.10.

7:00 Za + w Niemczech Bernarda Czurlok w miesiąc po śmierci.

17:00 /szkolna/ Za + męża i ojca Joachima Kokott w r. śmierci.

I Czwartek miesiąca 4.10. Św. Franciszka z Asyżu

7:00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie Joanny i Jacka Hornik z ok. 20 r. małżeństwa.

18:00 Ku czci św. Franciszka w int. żyjących i ++ Tercjarzy.

I Piątek miesiąca 5.10. Św. Faustyny Kowalskiej     

7:00 Za żyjących i ++ Parafian i czcicieli NSPJ oraz za ++ kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii.

18:00 /młodzież/ Do Miłosierdzia Bożego i Królowej Różańca św. za + Jana Czech w r. ur., ++ jego rodziców i rodzeństwo, rodziców Styrnol, brata Józefa ++ z pokrew. obu stron.

I Sobota miesiąca 6.10. Św. Brunona

7:00 Za + męża Pawła Fack w 4 r. śm., rodziców, teściów, 4 braci, 2 siostry ++ z pokrew. obu stron, za dusze czyśćowe oraz w int. rodziny.

14.00 /św. Anna/ Do Bożej Op. i Matki Najśw. i św. Anny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie Beaty i Gintra Rippel z ok. 25 r. małżeństwa.

18:00 /niedz/ Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie z ok. r. małżeństwa oraz za ++ rodziców i dziadków.

Niedziela XXVII Zwykła 7.10. Tydzień Miłosierdzia

7.00 Za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej w int. żyjących i ++ z Bractwa Różańcowego.

8.15 /niem./ Za ++ rodziców Franciszkę i Pawła Bartyla, teściów Annę i Bartłomieja Czirnia, brata Pawła, bratową Krystynę, szwagierkę Adelę, szwagra Pawła i za dusze czyśćcowe.

9:00 /św. Anna/ Do Bożej Op., Matki Najśw. i św. Anny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. w rodz. Moniki i Stefana Niedworok z ok. 40 r. małżeństwa.

9:30 Żniwniok – Z podziękowaniem Panu Bogu za tegoroczne plony w intencji Rolników i Parafian.

11:00. O nagrodę wieczną dla + Ferdynanda Jaszczyk ++ z pokrew. obu stron + Zygmunta Knapik oraz w int. rodziny.

15.00 Nabożeństwo różańcowe

16.00. Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i dary Ducha Świętego dla córki Pauliny Wojakowskiej z ok. 18 r. urodzin oraz w int. rodziny.

image_print