Liturgia Święta w Parafii od 16.07 ? 22.07.2012 r.

Poniedziałek 16.07.               NMP z Góry Karmel

7:00 Do Bożej Op. i Matki Najświętszej z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla żony i matki Anny z ok. 55 r. urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny. 

Wtorek 17.07.                

7:00 Za ++ Roberta i Krystynę Wocka, 2 synów, córkę i za ++ z pokrew. obu stron.

Środa 18.07.                           św. Szymona z Lipnicy

7:00 Za + żonę Brygidę Stellmach w 3 r. śmierci i za ++ z pokrew. obu stron.

Czwartek 19.07.

7:00 Za + Księdza Radcę Henryka Mainka w 35 r. śmierci.

Piątek 20.07.                          Bł. Czesława

7:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo w dalszej posłudze kapłańskiej dla ks. Czesława Kwiatkowskiego z ok. imienin

Sobota 21.07.

7:00 Za + męża i ojca Jana Bryś w r. śmierci, ++ z pokrew. obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

18:00 /niedz/ Za + matkę Martę Mehl w 10 r. śmierci, ++ 2 jej mężów, 2 synów, synową i za + teścia Teodora.

 

Niedziela XVI Zwykła 22. 07. 2012

7:00 Za + Jadwigę Klemens ++ rodziców, 6 braci, bratowe Łucję i Annę, za ++ Jana i Marię Śpiewak i za ++ z pokrew. Klemens, Śpiewak, Wróbel i Niedworok.

8:15 /niem./ Za + ojca Huberta, matkę Brygidę ++ z pokrew. obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

9:00 /św. Anna/ Do Miłosierdzia Bożego za + męża Norberta Kochanek w 3 r.  i za ++ z pokrewieństwa.

9:30 Do Miłosierdzia Bożego za + matkę Marię Sydło w r. śmierci, ojca Karola, za dusze opuszczone oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo.

11:00 Za + ojca Joachima Lisowskiego w r. śmierci ++ dziadków Cecylię i Henryka Lisowski, ciocię Marię Schubert i za dusze w czyśćcu cierpiące.

15:00 Nieszpory

16.00 Do Bożej Op. i Matki Najświętszej z podziękowaniem za otrzymane łaski, o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodz. Anny i Rafała Skorupskich z ok. 10 rocznicy małżeństwa. 

image_print