Kim jest Jan Chrzciciel?

Na pytanie postawione w tytule każdy odpowie: Jan Chrzciciel jest poprzednikiem Pana Jezusa. Teraz to już wiemy, ale gdy się narodził  i gdy zaczynał swoją publiczną działalność, wszyscy stawiali pytania o jego osobę. Już sami rodzice zastanawiali się kimże będzie to dziecię? Potem ludzie z ulicy zadawali pytania dotyczące życiowej roli Jana. Wielu widziało w nim przyszłego zbawiciela. Jan Chrzciciel mógł ulec łatwej pokusie podszycia się pod imię Tego, którym w istocie nie był. Gdy biorą go za oczekiwanego Mesjasza, zdecydowanie temu zaprzecza: Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. To wielka sztuka i wielka odwaga pozostać tym, kim się jest naprawdę, bez udawania, że jest się kimś innym. Mówimy: człowiek, to wielka tajemnica. Jan Chrzciciel był dzieckiem upragnionym i wymodlonym przez swoich rodziców. Oni bardzo chcieli mieć potomka. I otrzymali go od Boga. Tajemnica każdego człowieka właśnie tu się zaczyna. Jest to istota upragniona, wymodlona, od Boga dana, i z radością przyjęta. Jan o tym wiedział. Świadomość tego, że był istotą bardzo upragnioną, zarówno przez Boga, jak i rodziców, ukształtowała jego dziejową tożsamość. On sam dobrze wiedział, kim jest. Znał swoją godność. I znał też wielką godność Pana, któremu przygotowywał drogę. [prob.]

image_print