Liturgia Święta w Parafii od 06.02 ? 12.02.2012 r.

Poniedziałek 06. 02.  św. Pawła Miki i Towarzyszy

7:00 Za ? Gerharda Kubis w miesiąc po śmierci.

17:00 Za ?? rodziców Alberta i Gertrudę Waldyra, dziadków Alberta i Barbarę Tomala, siostrę Krystynę Panicz i za ?? z całego pokrew.

Wtorek 07. 02.

7:00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podzięk. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Teresy Mros z ok. 70 r. urodzin, dla Wernera i Krystyny Mros w dniu 75 urodzin oraz o opiekę Bożą dla Lucjana i Ireny w rocz. urodzin.

17:00 Za ? brata Edwarda Piaskowskiego w 3 r. śm., matkę Klarę, ciotkę Gertrudę, siostrę Krystynę, brata Sylwestra, dziadków, za ?? teściów Marię i Henryka Soisz, ?? z pokrew. Piaskowski i Soisz i za dusze czyśćcowe.

Środa 08. 02.

7:00 Za ?? rodziców, teściów, 3 szwagrów, 2 szwagierki i za ?? z pokrew. Komor, Misch i Piekorz.

17:00 /szkolna/ Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podzięk. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Manfreda Wróbel w dniu 50 r. urodzin i za ? ojca Alojzego.

Czwartek 09. 02.

7:00 Za ? ks. Lucjana Mańka, brata Martina, ojca Alfonsa, ?? z pokrew. i za dusze w czyśćcu cierpiące.

16:00 Za wstawiennictwem Matki Najświętszej z Lourdes w int. chorych Parafian i osób w podeszłym wieku.

Piątek 10. 02.  św. Scholastyki

7:00 Za ? Kazimierza Karpeta w miesiąc po śmierci.

17:00 /młodz./ Za ?? rodziców Aleksandra i Albinę Gaida, dziadków z obu stron, szwagrów Pawła Moczko, Leonarda Gonsior i Leona Waldyra, ?? z pokrew. i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Sobota 11. 02.  NMP z Lourdes

7:00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podzięk. za łaski, o zdrowie i dary Ducha Świętego dla syna Piotra Węgielewskiego w dniu urodzin oraz w int. rodziny.

18:00 /niedz/ Do Bożej Op. i Matki Bożej z Lourdes z podzięk. za łaski, o zdrowie i opiekę Bożą dla męża Karola, syna Tomasza i córki Karoliny z ok. urodzin oraz za ? matkę Mariannę Materac w 2 r. śm.

Niedziela 12. 02.  VI Zwykła

7:00 Za ? męża Kazimierza Newiger 4 r. śm., matkę Józefę, babcię Agnieszkę i ?? wujków Michała i Antoniego Żak.

8:15 /niem./ Za ? matkę Jadwigę Wystrach w miesiąc po śmierci, ojca Leona, ?? z pokrew. Wystrach i Knosalla i za dusze w czyśćcu cierpiące.

9:00 /św. Anna/ Za ? ojca Włodzimierza Leszczyńskiego i za ?? dziadków Piotrowskich, Leszczyńskich, Gottfried i Szczypka.

9:30 Za ?? rodziców Gertrudę i Karola Kubiciel, teścia Józefa Warzecha, ? Zofię Sowada oraz o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie.

11:00 Za ? Gerharda Wójcik w r. śm. oraz za żyjących i ?? z rodziny Wójcik, Lisowski i Zychal.

15:00 Nieszpory.

16:00 Do Bożej Op. i Matki Bożej z Lourdes z podzięk. za łaski, o zdrowie i dalszą Bożą opiekę w rodzinie Wystub i za ?? rodziców z obu stron.

image_print