Niedziela XXVIII Zwykła

1. Dzisiaj XXVIII Niedziela Zwykła, która jest Niedzielą Papieską. Tu w kościele o g. 15.00 nie będzie różańca. Zapraszamy wszystkich parafian o g. 17.00 do kościoła św. Anny na dziękczynną i błagalną Mszę św. Po tej Mszy św. odmówimy modlitwę różańcową. Prosimy zabrać ze sobą okolicznościowe świece, które rozprowadzane były podczas odpustu św. Anny, by po Mszy św. przejść procesyjnie do figury św. Jana Nepomucena i prosić o jego wstawiennictwo, by Bóg zachował nas od klęski powodzi. Będziemy też prosić o rychłą beatyfikację i kanonizację Sługi Bożego Jana Pawła II.

2. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe codziennie o g. 17.30 (we wtorek u św. Anny). Na ostatniej stronie listu jest zamieszczony plan.

3. W środę Msza św. szkolna z różańcem o g. 17.00.

4. W czwartek  przypada Dzień Edukacji. Z tej racji różaniec odmawiać będziemy w intencji nauczycieli i wychowawców, których również serdecznie zapraszamy do kościoła.

5. W piątek o g. 18.00 Msza św. dla młodzieży, po Mszy próba chóru.

6. W sobotę czcimy św. Jadwigę Śląską, która jest patronką Sióstr Jadwiżanek. Dziękujemy Siostrom za ich służbę w Kościele i życzymy, aby św. Jadwiga wypraszała im u Pana Boga wszelkie potrzebne łaski, a także łaskę nowych powołań. Po Mszy św. porannej spotkanie Tercjarzy św. Franciszka.

7. W przyszłą niedzielę odpust ku czci św. Jadwigi w Chróścicach.

8. Dziękujemy za dzisiejszą kolektę na potrzeby WSD i Kurii w Opolu oraz za złożone przed kościołem datki do puszek na wsparcie Fundacji Nowego Tysiąclecia. Mariankom dziękujemy za udział w pielgrzymce na Górę św. Anny, a ich rodzicom i panu Krzysztofowi Lesiewiczowi za przewóz. Dziękujemy również tym wszystkim, którzy w tym tygodniu uczestniczyli w nabożeństwach różańcowych. Rodzinom z Borek dziękujemy za posprzątanie kościoła, a w sobotę o g. 8.00 prosimy do sprzątania kościoła rodziny z Krzanowic z ul. Górnej: Nr 8 ? Kaszczyszyn, Nr 15 ? Stanula, Nr 24 ? Holik oraz z ul. Polnej Nr 6 ? Pudło.

image_print