Liturgia Święta w Parafii od 06.09 ? 12.09.2010 r.

Poniedziałek ? 06.09.2010

7.00 – Za +  Marię Goebel (miesiąc po śmierci).

18.00 – Za + ojca Stanisława Stadnik w 5 r. śm., matkę Marię, teściową Danutę Kaczkowską, szwagrów Kazimierza Chromiec i Rudolfa Skabara, za ++ rodziców Wacławę i Stanisława Łykawka, brata Czesława oraz za ++ z rodziny Stadników, Dziurzyńskich i Kaczkowskich.

Wtorek ? 07.09.2010

7.00 – Za + matkę Stefanię Teda, ojca Pawła i za ++ z pokrewieństwa.

18.00 /św. Anna/ Za + syna Rudolfa Wrobel, Ryszarda Waleska i za dusze czyśćcowe.

Środa ? 08.09.2010          Narodzenie NMP

7.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Józefa Wróbel, siostrę Teresę, brata Alfonsa, ++ rodziców z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00 /szkolna/ Za + Jana Lazinka w 3 r. śm., rodziców z obu stron i ++ z pokrew.

Czwartek ? 09.09.2010

7.00 – Za + bratową Danutę Kainka w 1 r. śm., brata Joachima, rodziców z obu stron, za ++ z rodziny Kainka i Gałczyński i za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 – Za + męża Arnolda Moczko w 4 r. śm., rodziców Jana i Gertrudę Moczko, Alberta i Marię Raudzis, brata Jerzego, szwagra Karola, o zdrowie i Boże błogosław.

Piątek ? 10.09.2010

7.00 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla Jadwigi Firlus w dniu 90 rocznicy urodzin.

18.00 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie, dary Ducha Świętego i Boże błogosław. dla córki Marty Cebula w dniu 18 r. ur. oraz w int. rodziny.

Sobota ? 11.09.2010

7.00 – Za + matkę Marię Waldyra, ojca Franciszka, ++ teściów, szwagra Stanisława i za dusze w czyśćcu cierpiące.

15.00 – Ślub rzymski: Mirosław Lorenz i Adrianna Kobiernik – Lorenz.

18.00 /niedz./ Za + teścia Józefa Kowol w 50 r. śm., teściową Gertrudę, męża Pawła, szwagra Maksymiliana, szwagierkę Otylię, ++ z pokrew. obu stron i za dusze czyśćcowe.

XXIV Niedziela Zwykła – 12.09.2010

7.00 – Za + syna Artura Schubert, ++ rodziców Jadwigę i Jerzego Speda, ++ Irmentraudę i Hildegardę Schubert i za ++ z pokrew.

8.15 /niem./ Za + męża Piotra Grzesik w r. śm., ++ rodziców z obu stron, trzech szwagrów i za dusze w czyśćcu cierpiące.

9.00 /św. Anna/ – Za + męża Rudolfa Grund, ++ rodziców, teściów, ++ z rodzeństwa i pokrew. obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

9.30 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla Elżbiety Schymainda z okazji 70 r. urodzin i za + męża Józefa.

11.00 – Za ++ Florentynę i Stefana Gwóźdź, za + Norberta Michalek oraz za żyjących i ++ z pokrewieństwa.

15.00 Nieszpory.

16.00 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla męża i ojca Krystiana Pilarskiego z ok. 50 r. urodzin oraz w int. rodziny.

image_print