Liturgia Święta w Parafii od 08.03 ? 14.03.2010 r.

Poniedziałek ? 8.03.2010

7.00 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla męża i ojca Alfonsa Kubis w dniu 70 r. urodzin oraz w int. rodziny.

17.00 – Za żyjących i ++ z pokrewieństwa Słowik i Cyris.

Wtorek ? 9.03.2010

7.00 – Za ++ rodziców Józefa i Annę Kobienia, trzy córki, dwóch synów, trzech zięciów i za dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00 – Za + matkę Władysławę Zdybel w 1 rocznicę śmierci, ojca Stanisława i za wszystkich ++ z rodziny.

Środa ? 10.03.2010

7.00 – Za ++ rodziców, męża Adama, brata Piotra i za ++ z całego pokrew.

17.00 /szkolna/ Za + babcię Cecylię Kaluza w 1 r. śmierci, ++ z pokrew.   Świerc, Kaluza i Palt i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Czwartek ? 11.03.2010

7.00 – Za ++ rodziców Ryszarda i Julię Gonsior w rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa Frencel i Gonsior i za dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00 – Do Bożej Op. i Aniołów Stróżów z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą dla wnuka Andreasa w dniu 18 r. urodzin oraz w int. rodziny.

Piątek ? 12.03.2010

7.00 – Za ++ rodziców Annę i Franciszka Kesler, dwóch braci, teściów Tomasza i Rozalię Kowol i ++ z pokrewieństwa obu stron.

7.30Droga Krzyżowa.

17.00 – Za + męża i ojca Zdzisława Golba w rocznicę śmierci.

17.30 – Droga Krzyżowa.

Sobota ? 13.03.2010

7.00 I. W int. wszystkich członków Bractwa Różańcowego i ich rodzin. II. Za + Annę Staisch (od Bractwa Różańcowego).

18.00 /niedz./ Za + Jarosława Katrus  w 2 r. śmierci, + ojca Grzegorza oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

IV Niedziela Wielkiego Postu – 14.03.2010

7.00 – Za ++ rodziców Józefa i Cecylię Kaluza, ++ dziadków Heiner i Kaluza, szwagra Antoniego i za ++ z pokrewieństwa.

8.15 /niem./ Za + Pawła Niedworok w 1 r. śmierci, żonę, ++ rodziców z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

9.00 /św. Anna/ Za + matkę Emilię Waleska w 4 r. śmierci, ojca Franciszka oraz za żyjących i ++ z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące.

9.30 – Za + matkę Marię Stadnik w 5 r. śmierci, ojca Stanisława, za ++ rodziców i teściów Wacławę i Stanisława Łykawka, brata Czesława i za ++ z tych rodzin.

11.00 – Za + Konrada Kainka oraz za żyjących i ++ z rodziny Kainka i Galla.

15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

16.00 – Do Bożej Op. i Aniołów Stróżów z prośbą o zdrowie i opiekę dla córki Maji Bastek w 1 r. urodzin, syna Jana Sikory z ok. 10 r. urodzin oraz o Boże błogosław. dla babci Gertrudy Szyndler w 80 r. urodzin i za ++ z pokrewieństwa.

image_print