Veritatem facere in caritate ? Czynić prawdę w miłości

Zachęcamy do wnikliwej lektury wywiadu z Ks. Arcybiskupem Alfonsem Nossolem, biskupem ordynariuszem diecezji opolskiej, profesorem teologii, arcybiskupem ad personam, od 14 sierpnia 2009 roku biskupem seniorem, który ukazał się w magazynie Ecclesia nr 4/2009. ?ECCLESIA – MAGAZYN GOSPODARCZY DLA DUCHOWIEŃSTWA? jest kwartalnikiem o zasięgu ogólnopolskim.

Z Księdzem arcybiskupem prof. dr hab. Alfonsem Nossolem rozmawia Alicja Ramus ? skan artykułu.

image_print