Liturgia Święta w Parafii od 21.12 ? 27.12.2009 r.

Poniedziałek ? 21.12.2009

7.00 – Za + Alfredę Mistygacz, męża Edmunda, dziadków i za dusze czyśćcowe.

17.00 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla Tomasza Staisz z ok. 85 r. urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie.

Wtorek ? 22.12.2009

7.00 – Za + córkę Barbarę w dniu ur., męża Joachima, ++ rodziców Kołodziej i Moczko oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

17.00 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla Doroty Stiller z ok. 60 r. urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie.

Środa ? 23.12.2009

7.00 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla Wiktorii Długosz z ok. 80 r. urodzin oraz w int. rodziny.

17.00 – Za + Herberta Knietsch, ++ rodziców Rusek, brata Alojzego, teściów, szwagierkę i za ++ z pokrew. obu stron.

Czwartek ? 24.12.2009 Wigilia Bożego Narodzenia

7.00 – Za ++ rodziców Alojzego i Gertrudę Hylla, dziadków z obu stron, ++ z pokrew. oraz o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie.

16.00 /Pasterka dla dzieci/ Za + matkę Klarę Krecik w r. śmierci, + męża Piotra Grzesik, ++ z pokrew. obu stron oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.

22.00 /św. Anna – Pasterka/ W int. Ofiarodawców, Budowniczych i Dobroczyńców kościoła św. Anny i budowanego ogrodzenia.

24.00 – Pasterka – W intencji Rodzin naszej parafii oraz w intencji Gości.

Piątek ? 25.12.2009 Uroczystość Narodzenia Pańskiego

8.15 /niem./ Za ++ Zofię i Erwina Zappe, szwagra Wernera, ciocię Marię Kornek, rodzeństwo, ++ z pokrew. obu stron oraz za ++ z rodziny Zappe, Braunisch, Mandok i Gebauer.

9.00 /św. Anna/ Za + matkę Marię Kondziela w r. śm., ojca Józefa, brata Rudolfa, szwagra Norberta i za wszystkich ++ z rodziny.

9.30 – Za matkę Marię Niestrój w r. śm. ojca Jerzego i za ++ z pokrew. obu stron.

11.00 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla Franciszka Kasperek z ok. 70 r. urodzin oraz w int. rodziny.

15.00 – Nieszpory

16.00 – Za ++ rodziców Helenę i Józefa Długosz, teściów Antoninę i Ewalda Wypich, ++ z pokrew. obu stron, za dusze w czyśćcowe oraz w int. rodziny.

Sobota ? 26.12.2009 Święto św. Szczepana

7.00 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

8.15 /niem./ Za ++ rodziców Teodora i Zuzannę Gonsior, Aleksandra i Albinę Gaida, rodzeństwo i za ++ z pokrewieństwa obu stron.

9.00 /św. Anna/ – Za + ojca Czesława Firlus, ++ jego rodziców, teściów Powrosnik, czterech braci, bratową i za dusze w czyśćcu cierpiące.

9.30 – Za + męża, ojca i dziadka Józefa Zdzuj w r. śm., rodziców Annę i Pawła Rej, Agnieszkę i Michała Zdzuj, szwagrów Wilhelma i Stefana, bratanka Floriana oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

11.00 – Za + Pawła Skrzypczyk w r. śm., ++ rodziców z obu stron, ++ z pokrew. Kainka i Skrzypczyk i za dusze w czyśćcu cierpiące.

14.00 – Ślub rzymski: Maciej Kwok i Brygida Kubis.

16.00 – Za ++ Alojzego i Marię Gallus, + ojca Jerzego Stasz, brata Henryka, teściów Góra, dziadków oraz o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie.

27.12.2009 Niedziela świetej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

7.00 – Za + Marię Stotko w r. śm., ++ z pokrew. i za dusze w czyśćcu cierpiące.

8.15 /niem./ Do Bożej Op. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla Weroniki i Rajmunda z ok. 10 r. małżeństwa oraz w int. całej rodziny.

9.00 /św. Anna/ Za ++ rodziców Helenę i Józefa Długosz, dziadków z rodziny Długosz i Baron, za + Marię Strzyżyńską, za dusze w czyśćcu cierpiące oraz o łaskę powrotu do zdrowia dla Hildegardy.

9.30 – Za + ojca Henryka Soisz w r. śm., matkę Marię, teściową Klarę, dziadków, ++ z pokrew. Soisz i Piaskowski i za dusze w czyśćcu cierpiące.

11.00 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą w rodzinie z ok. 60 r. urodzin Teresy oraz za + męża Norberta.

14.00 – Ślub rzymski: Piotr Wojtowicz i Aniela Akielaszek.

16.00 – Ku czci św. Młodzianków w intencji dzieci i ich rodziców.

image_print