Uroczystość Wszystkich Świętych

  1. Dzisiaj Uroczystość Wszystkich Świętych. O g. 14.00 zapraszamy do kościoła św. Anny na Mszę św. w int. zalecanych w wypominkach. Po Mszy św. nabożeństwo za zmarłych na cmentarzu /procesja/.
  2. Dni od 1 do 8 listopada dają nam okazję do zyskania odpustu zupełnego za zmarłych, po spełnieniu warunków, o których pisaliśmy w Liście tydzień temu.
  3. W poniedziałek jest Dzień Zaduszny ? Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. o g. 8.00, 17.00 i 18.30.
  4. Przez cały tydzień, z wyjątkiem soboty, po wieczornych Mszach św., będziemy odmawiać Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach.
  5. W środę Msza św. szkolna o godz. 17.00.
  6. W tym tygodniu I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św. W tym tygodniu odwiedzin chorych nie będzie.
  7. W piątek zapraszamy młodzież na Mszę św. i Różaniec o godz. 17.00. Dotyczy to również kandydatów do bierzmowania.
  8. Za tydzień będziemy obchodzić Kiermasz, tj. Rocznicę Poświęcenia Kościoła Parafialnego. Uroczysta Suma o g. 9.30. Nieszpory o g. 15.00. Niech będzie to dzień naszej wdzięczności Panu Bogu, który mieszka pośród nas w tej świątyni.
  9. Dziękujemy wszystkim, którzy w październiku gromadzili się na modlitwie różańcowej, w kościele parafialnym, u św. Anny, w Borkach i Krzanowicach. Na ręce p. Sołtysa Waleski składamy wielkie podziękowanie parafianom z Krzanowic za prace porządkowe wykonane na cmentarzu. Do tej pracy przyszło wiele osób i to bardzo cieszy. Gminnemu Zakł. Gosp. Komunalnej w Kup dziękujemy za systematyczny wywóz śmieci z cmentarza. Dziękujemy również za dzisiejszą kolektę oraz za ofiary wypominkowe. Panu Michali dziękujemy za wykonanie przyłącza przy kostnicy. Za wszystko składamy Bóg zapłać!
  10. Już bardzo wiele osób uporządkowało sprawę miejsc/grobów na cmentarzu parafialnym. Groby, które są zaniedbane a liczą już ponad 20 lat będą z czasem usuwane. A jest takich sporo. Pozostałe informacje w tym względzie znajdziemy w Regulaminie naszego cmentarza, który znajduje się w gablotce przy kościele św. Anny.
image_print