Liturgia Święta w Parafii od 12.10 ? 18.10.2009 r.

Poniedziałek ? 12.10.2009

7.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża i ojca Edwarda Nowak, babcię Julię, teściów, dziadków i za ++ z pokrewieństwa obu stron.

18.00 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie Iwony i Romana Kochanek z ok. 10 rocznicy małżeństwa.

Wtorek ? 13.10.2009 bł. Honorata Koźmińskiego

7.00 – Za + Andrzeja Glatki w 1 r. śmierci, + Adelajdę Kobienia i za ++ z pokrew.

18.00 /św. Anna/ Za + męża, ojca i dziadka Gotfryda Gallus, ++ rodziców, ich syna Józefa, ++ Jadwigę i Jerzego Szefczyk, poległego syna Henryka i za ++ z pokrewieństwa obu stron.

Środa ? 14.10.2009

7.00 – Za + matkę Gertrudę Langosz, teścia Stanisława Marczak i za ++ z pokrewieństwa obu stron.

17.00 /szkolna/ Za + żonę Edeltraudę Rudek w rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron, braci Stefana i Ericha, szwagierki Monikę i Łucję, siostrzenicę Bernadetę, + jej ojca Ericha Stanik, za ++ z pokrew. i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Czwartek ? 15.10.2009 św. Teresy z Avila

7.00 – Za + ojca Pawła Brzezina z ok. urodzin i za ++ Klarę i Wiktora Springer.

18.00 – Za + męża Gotfryda Komor w 2 r. śmierci dwóch synów, rodziców z obu stron oraz o łaskę do zdrowia dla wnuka i o Boże błogosław. w rodzinie.

Piątek ? 16.10.2009 św. Jadwigi Śląskiej

7.00 – Za ++ rodziców Franciszkę i Pawła Bartyla, teściów Annę i Bartłomieja Czirnia, szwagierkę Krystynę i Adelę, szwagra Pawła i za dusze w czyśćcowe.

18.00 – Za + żonę i matkę Waltraudę Melcer za ++ z obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie.

Sobota ? 17.10.2009 św. Ignacego Antiocheńskiego

7.00 – Za + ojca Longina Syczyńskiego oraz o zdrowie i Boże błogosław. w rodz.

15.00 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. w rodz. Klaudii i Krzysztofa Kiczmach z ok. 25 rocznicy małżeństwa

18.00 /niedz./ Za + Monikę Tkocz w rocznicę śmierci, + Klarę Wieczorek, ++ Barbarę, Jerzego i Joachima, ++ rodziców, rodzeństwo i za dusze czyśćcowe.

XXIX Niedziela Zwykła ? 18.10.2009

7.00 – Za + ojca Alfonsa Mainka w rocznicę śmierci, ++ dwie żony, + syna Roberta i za wszystkich ++ z pokrewieństwa.

8.15 /niem./ Za + brata Pawła Długosz w 2 r. śmierci, ++ rodziców, brata Jerzego, ++ i za dusze w czyśćcu cierpiące.

9.00 /św. Anna/ Za + matkę Gertrudę Langosz, ++ rodziców Józefa i Agnieszkę Kansy ++ z pokrew. z obu stron.

9.30 – Za + ojca Czesława Firlus, ++ jego rodziców, teściów Powrosnik, czterech braci, bratową i za ++ z pokrewieństwa.

11.00 – Do Bożej Op. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie Łucji i Teodora Wrobel z okazji 55 rocznicy małżeństwa.

11.00 /św. Anna/ – Do Bożej Opatrzności, Matki Najświętszej i św. Anny z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie Teresy i Leona Waldyra z okazji 50 rocznicy małżeństwa.

16.00 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą dla córki i siostry Doroty Nowańskiej z ok. 18 rocznicy urodzin.

image_print