Liturgia Święta w Parafii od 13.07 – 19.07.2009 r.

Poniedziałek – 13.07.2009 – Św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

7.00 – Za ++ rodziców Filomenę i Hermana Cebulla, ciocię Cecylię i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Wtorek – 14.07.2009      Św. Kamila de Lellis – kapłana      

7.00 – Za + Józefa Kesler, rodziców Joannę i Franciszka, dziadków i za ++ z pokrewieństwa Kesler, Kałuża i Klimek.

Środa – 15.07.2009   Św. Bonawentury – bpa i dra Kościoła

7.00 – Za + matkę Jadwigę w 2 r. śmierci ++ Krystynę, Leona, Władysławę, Józefa i Eugeniusza oraz za ++ z rodziny Millerów, Stęporowskich, Bednarowiczów i Rutkowskich.

Czwartek – 16.07.2009  Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel

7.00 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podziękowaniem za łaski, z prośba o zdrowie i Boże błogosław. dla żony i matki Ewy Świerc z ok. 40 r. urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny.

Piątek – 17.07.2009

7.00 – Do Bożej Op. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla córki Anny Wyrzykowskiej z ok.. 18 r. urodzin oraz o Bożą opiekę w rodzinie.

Sobota – 18.07.2009   Św. Szymona z Lipnicy – kapłana

7.00 – Do Bożej Op. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla Henryka Resel z ok. 50 r. urodzin oraz za + ojca Adolfa. .

14.00 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie Teresy i Joachima Hilla z ok. 25 r. małżeństwa.  

18.00 /niedz./ Za ++ rodz. Martę i Alojzego Knosala, Annę i Pawła Czech, siostrę Edeltraudę ++ z pokrew. oraz o błogosław. w rodzinie. 

XVI Niedziela Zwykła – 19.07.2009

7.00 – Za + Jadwigę Klemens, rodziców, sześciu braci, dwie bratowe Łucję i Annę ++ Jana i Marię Śpiewak ++ z pokrew. Klemens, Śpiewak i Niedworok oraz za dusze czyśćcowe.

8.15 /niem./ Za ++ rodziców Annę i Józefa Niedworok, Jadwigę i Szymona Reginek, ich rodziców + męża Józefa, Gertrudę Karzubke oraz o zdrowie i Boże błogosław. w rodz. Niedworok i Kupilas.

9.00 /św. Anna/ Za + syna, brata i wnuka Radosława Gumul w r. urodzin.

9.30 – Za + Ks. Radcę Henryka Mainka w rocznicę śmierci.

11.00 – Za + męża Herberta Gwóźdź, rodziców z obu stron i za ++ z pokrew.

16.00 – Za ++ rodziców i teściów Emilię i Henryka Macioszek, dziadka i za dusze czyśćcowe. 

image_print