Liturgia Święta w Parafii od 08.06 – 14.06.2009 r.

Poniedziałek – 08.06.2009 św. Jadwigi

7.00 – Za + Antoniego Gallus, dwie żony, syna Leona i za ++ z pokrewieństwa.

18.00 – Do Bożej Op. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą w rodzinie Czok z okazji 31 rocznicy małżeństwa.

Wtorek – 09.06.2009

7.00 – Za ++ rodziców Marię i Pawła Kałuża, Katarzynę i Ferdynanda Klimek, rodzeństwo, dziadków i za ++ z pokrewieństwa.

18.00 /św. Anna/ Do Bożej Op. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie Aleksandry i Tomasza z okazji 2 r. małż. i urodzin.

Środa – 10.06.2009  wspomnienie bł. Bogumiła, biskupa

7.00 – Za ++ rodziców Reginę i Zygmunta Bulik, męża Ludwika ++ teściów Pawła i Annę.

17.00 /szkolna/ Za + męża, rodziców z obu stron, ++ z rodz. Malcherczyk i Bieniek i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Czwartek – 11.06.2009  Uroczystość Bożego Ciała

7.00 – Za + matkę Marię Waldyra w pierwsza rocznicę śmierci i ojca Franciszka.

8.30 – I. Ku czci Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w intencji żyjących i ++ Parafian. II. Za żyjących i ++ z Bractwa Różańcowego.

16.00 – Do Bożej Op. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą w rodzinie Jolanty i Piotra Bieńkowskich z ok. 15 r. małżeństwa i za + Józefa Stotko.

Piątek – 12.06.2009  Oktawa Bożego Ciała

7.00 – Za ++ rodziców Annę i Jacka Kinder, Marię i Leopolda Laksy, ++ Antoninę, Jadwigę i Monikę Świerc i za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 – Do Bożej Op. z podz. za łaski, z prośbą o Boże błogosław. dla syna Marcina z ok. 50 r. urodzin i za + męża Joachima i ++ rodziców Kołodziej i Moczko.

Sobota – 13.06.2009  Oktawa Bożego Ciała

7.00 I. W int. czcicieli św. Antoniego. II. Za żyjących i ++ z Bractwa Różańcowego.

15.00 /św. Anna/ Ślub rzymski: Jarosław Celmer i Agnieszka Dejneka.

18.00 /niedz./ – Za +ojca Jakuba Koziol, dwie jego żony, siostrę Kunegundę, szwagierkę, pięciu szwagrów i ++ teściów Pilarski.

XI Niedziela Zwykła – 14.06.2009 Oktawa Bożego Ciała

7.00 – Za + męża Rudolfa Kondziela, o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie.

8.15 /niem./  W intencji Mniejszości Niemieckiej naszej parafii.

9.00 /św. Anna/ Za + męża Piotra Teleguj, ojca Józefa Galus, teściów Jana i Weronikę Teleguj, szwagierkę Czesławę, szwagra Andrzeja i jego syna Marcina.

9.30 – Za + męża, ojca i dziadka Pawła Schneider w 11 rocznicę śmierci, rodziców z obu stron oraz za żyjących i ++ z pokrewieństwa.

11.00 – Za + ojca Kazimierza Karasińskiego w 4 rocznicę śmierci oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla matki Heleny z okazji urodzin.

16.00 – Do Bożej Op. i Matki Najświętszej z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla męża i ojca Rudolfa Niestrój z okazji 50 rocznicy urodzin oraz o dalszą opiekę Bożą w rodzinie. 

image_print