Liturgia Święta w Parafii od 01.06 – 07.06.2009 r.

Poniedziałek – 01.06.2009 NMP Matki Kościoła

8.00 – Za + męża Franciszka Niemczyk ++ rodziców Ewę i Wincentego Gonsior, dwie siostry, szwagra i za dusze w czyśćcu cierpiące.

9.30 – Za + męża Huberta Konieczko, jego siostrę, rodziców z obu stron, dziadków oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

17.00 – Do Bożej Opatrzności, Matki Najświętszej i św. Anny z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

18.30 – Za + męża i ojca Tadeusza Wroniszewskiego w 21 r. śmierci, ojca Jerzego Hanusik z ok. urodzin ++ z pokrew. oraz o  Boże błogosław. w rodzinie.

Wtorek – 02.06.2009

7.00 – Za + Martę Lazik w 3 r. śmierci, poległego męża i za ++ z pokrewieństwa.

18.00 /św. Anna/ Za ++ rodziców Alberta i Marię Raudzis, brata Jerzego, dwóch szwagrów Arnolda i Karola, teścia Józefa Hoffmann i za ++ z pokrew. obu stron.

Środa – 03.06.2009   Św. męczenników Karola Lawangi i Towarzyszy

7.00 – Za + Weronikę Hendel /miesiąc po śmierci/.

11.00 – Ślub rzymski: Adrian Cholewa i Agnieszka Krukowska

18.00 /Dobrzeń Wielki/Pielgrzymka do św. Rocha.

I Czwartek miesiąca – 04.06.2009

7.00 – Za ++ rodziców Annę i Józefa Kobienia, ++ ich dzieci, trzech zięciów i za dusze w czyśćcu cierpiące.

16.00 – Ślub rzymski: Michał Durkalec i Barbara Rak.

18.00 – Za + matkę Stanisławę Borgul w r. śmierci, ojca Wincentego, męża Jana, braci Tadeusza i Mariana, bratową Helenę, teściów Michalinę i Jana oraz o zdrowie i moc łask Bożych w rodzinie.

I Piątek miesiąca – 05.06.2009 Św. Bonifacego

7.00 – I. W intencji żyjących i ++ Parafian – czcicieli NSPJ, a także za kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii. II. Za + w Niemczech Gertrudę Wróbel /miesiąc po śmierci/.

18.00 – Za + męża Kurta Rother w 2 r. śmierci, ++ rodziców z obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie.

I Sobota miesiąca – 06.06.2009 Św. Norberta

8.00 Ku czci św. Norberta w intencji żyjących i ++ Parafian.

14.00 – Do Bożej Opatrzności i Matki Najświętszej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą w rodzinie Teresy i Alfreda Duda z okazji 25 rocznicy małżeństwa.

15.00 Ślub rzymski: Łukasz Pasiok i Joanna Radwańska.

18.00 /niedz./ Do Bożej Opatrzności i Matki Najświętszej z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla Alojzego Zowada z ok. 70 r. urodzin oraz o dalszą opiekę Bożą dla całej rodziny.

Trójcy Przenajświetszej – 07.06.2009.

7.00 – Za ++ rodziców Jana i Annę, dziadków, ++ z pokrewieństwa Gallus i Palt oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

8.15 /niem./ – Do Bożej Op. i Matki Najświętszej z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą w rodzinie z okazji 15 rocznicy małżeństwa.

9.00 /św. Anna/ Za + męża Alojzego Świerc, rodziców z obu stron, braci, siostry, szwagra, szwagierkę, ++ z pokrew. Świerc i Waleska i za dusze w czyśćcu cierpiące.

9.30 – Za + męża Alojzego Waindok w r. ur. oraz do Bożej Op. i Matki Najświętszej z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą w rodzinie z okazji urodzin.

11.00 – Do Bożej Op. z podz. za łaski, z prośbą zdrowie i Boże błogosław. dla nowożeńców Agnieszki i Adriana oraz o dalszą opiekę Bożą w rodzinie Krukowski i Cholewa.

15.00 – Nieszpory.

16.00 – Do Bożej Op. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą w rodzinie Marii i Joachima Hyla z okazji 50 rocznicy małżeństwa oraz za ++ rodziców z obu stron. 

image_print