Liturgia Święta w Parafii od 08.03 – 15.03.2009 r.

Poniedziałek – 09.03.2009

7.00 – Za ++ rodziców Józefa i Annę Kobienia, ++ ich rodziców, trzech zięciów i za dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00 – Za + Jacka Kurda w miesiąc po śmierci.

Wtorek – 10.03.2009

7.00 – Za ++ rodziców Cecylię i Józefa Kaluza, ++ z całego pokrewieństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

17.00 – Za + matkę Marię Stadnik w 4 rocznicę śmierci, + ojca Stanisława, teściową Danutę Kaczkowską, szwagrów: Kazimierza Chromiec i Rudolfa Skabara, za ++ rodziców Stanisława i Wacławę Łykawka, + szwagra Czesława i za ++ z rodziny: Stadników, Dziurzyńskich i Kaczkowskich.

Środa – 11.03.2009

7.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Adama, ++ rodziców, + brata Piotra i za ++ z pokrewieństwa.

17.00 /szkolna + Droga Krzyżowa/ Za ++ rodziców Jana i Franciszkę Klemens, Marię i Andrzeja Weber, + siostrę Gertrudę i za brata Jerzego.

Czwartek – 12.03.2009

7.00 – Do Bożej Opatrzności z podz. za otrzymane łaski, z prośbą zdrowie i Boże błogosławieństwo dla córki Justyny Pałka w dniu 18 rocznicy urodzin oraz o dalsza opiekę Bożą w rodzinie.

17.00 – Za + męża i ojca Zdzisława Golba w rocznicę śmierci.

Piątek – 13.03.2009

7.00 – Za ++ rodziców Ryszarda i Gertrudę Moczko, ++ ich rodziców, dziadków, ++ z pokrewieństwa Moczko i Kainka i za dusze w czyśćcu cierpiące.

7.30 – Droga Krzyżowa

17.00 – Za ++ rodziców Wróbel, Baron i Hyla, ++ ich dzieci oraz za żyjących i ++ z pokrewieństwa.

17.30Droga Krzyżowa

Sobota – 14.03.2009

7.00 – Do Bożej Op. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla Marcina Fak w dniu 50 r. urodzin oraz o dalszą opiekę Bożą w rodzinie.

18.00 /niedz./ Za ++ rodziców, + syna, ++ rodzeństwo, starzyków, chrzestnych, ++ z  trzech stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

III Niedziela Wielkiego Postu – 15.03.2009

7.00 – Za ++ rodziców Piotra i Marię, ++ teściów Józefa i Gertrudę, rodzeństwo, dziadków, za ++ z pokrew. Liguda i Odelga oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

8.15 /niem./ – Za ++ rodziców Marię, Matyldę i Pawła Skrzipczyk, ++ rodzeństwo, za ++ Gertrudę i Wacława Buhl i ++ dziadków z obu stron.

9.00 /św. Anna/ Za + brata Lothara Bzdok w 30 r. śmierci, ++ rodziców, + brata Wernera, za dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

9.30 – Z ++ rodziców Mros i Wocka i za ++ z  obu stron.

11.00 – Za + Jarosława Katrus w 1 rocznicę śmierci, + ojca Grzegorza oraz o zdrowie i Boże  w rodzinie.

15.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

16.00 – Za + Józefa Wosnitza z okazji urodzin, + ojca, ++ dwie jego żony, + brata, bratową, szwagra i za ++ z pokrewieństwa.

image_print