Liturgia Święta w parafii od 17.11 – 23.11.2008 r.

Poniedziałek – 17.11.2008 r. – św. Elżbiety Węgierskiej

 • 7.00 – Za ++ rodziców Marię i Andrzeja Weber, Franciszkę i Jana Klemens oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
 • 17.00 – Za ++ rodziców Anastazję i Maksymiliana Kulik, męża Huberta Konieczko, ++ jego rodziców, ciocię Dorotę oraz o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie.

Wtorek ? 18.11.2008 r. – bł. Karoliny Kózkówny

 • 7.00 – Za ++ rodziców Józefa i Albinę Jończyk, Karola i Franciszkę Libawski + brata Joachima i za ++ z pokrewieństwa Jończyk, Libawski i Rzotki.
 • 17.00 – Do Bożej Opatrzności za wstaw. Matki Najświętszej z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą w rodzinie Elżbiety i Józefa z okazji 45 rocznicy małżeństwa oraz za ++ z pokrewieństwa obu stron.

Środa ? 19.11.2008 r. – bł. Salomei

 • 7.00 – Do Bożej Op. za wstaw. Matki Bożej Fatimskiej z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla męża i ojca Konrada Rusek w dniu 75 rocznicy urodzin oraz o dalszą opiekę Bożą w rodzinie i za ++ rodziców.
 • 17.00 – /szkolna/ I. Za + ks. Lucjana Mainka. II. Za ++ rodziców Cecylię i Henryka Lisowski, ++ teściów Hildegardę i Jerzego Kotula, ++ ich rodziców, + brata Joachima, ++ z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Czwartek ? 20.11.2008 r. – św. Rafała Kalinowskiego

 • 7.00 – Za ++ rodziców Annę i Jacka Kinder, Marię i Leopolda Laksy, ++ Antoninę, Jadwigę i Monikę Świerc i za dusze w czyśćcu cierpiące.
 • 17.00 – Do Bożej Op. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław dla męża Jerzego Lazinka w dniu 60 r. urodzin oraz o dalsza opiekę Bożą w rodzinie.

Piątek ? 21.11.2008 r. – Ofiarowanie NMP

 • 7.00 – Za + męża Waldemara Majeckiego w 2 r. śmierci, + jego matkę Marię i za ++ z pokrewieństwa.
 • 17.00 – Za + Aurelię Mokochon w 2 r. śm. i za ++ rodz. Knop i Niedworok.

Sobota ? 22.11.2008 r. – św. Cecylii

 • 7.00 – Do Bożej Op. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą dla męża i ojca Henryka Krawczyk z okazji 60 rocznicy urodzin i dla syna Waldemara z okazji 18 rocznicy urodzin.
 • 18.00 – /niedz./ – Do Miłosierdzia Bożego za wstaw. Matki Najświętszej z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie Ireny i Henryka Schubert z okazji 20 rocznicy małżeństwa.

Niedziela ? 23.11.2008 r. – Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

 • 7.00 – Za + męża Gerharda Kessler, + syna Gerharda, ++ rodziców Jana i Rozalię Gonsior, ++ teściów , ++ braci, + siostrę i za ++ z pokrewieństwa.
 • 8.15 – /niem./ – Do Miłosierdzia Bożego za wstaw. Matki Bożej N.P. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław.  dla matki Luzie Schwientek w dniu 80 rocznicy urodzin oraz o dalszą opiekę Bożą w rodzinie .
 • 9.00 /św. Anna/ – Do Bożej Op. za wstaw. Matki Najświętszej z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla męża, ojca i dziadka Helmuta Baron z okazji 65 rocznicy urodzin oraz o dalszą opiekę Bożą w rodzinie.
 • 9.30 – Ku czci św. Cecylii w intencji żyjących i ++ chórzystów, organistów, dyrygentów i muzyków kościelnych oraz w intencji ich rodzin.
 • 11.00 – Ku czci Chrystusa Króla za wstaw. św. Jana Berchmansa w int. żyjących i ++ z grona Liturgicznej Służby Ołtarza oraz w int. szafarzy Komunii św.
 • 15.00 – Nieszpory ku czci Chrystusa Króla
 • 16.00 – Za poległego ojca Józefa Bzdok w rocznicę urodzin, + matkę Julię, ++ dwóch braci i za dusze w czyśćcu cierpiące.
image_print