Liturgia Święta w parafii od 27.10 – 02.11.2008 r.

Poniedziałek ? 27.10.2008 r.

 • 7.00 – Za ++ rodziców Rozalię i Karola Gonsior i + męża Jerzego Morsollek.
 • 17.00 – Za ++ rodziców Bertę i Alojzego Kokot + ojca Roberta Slotta + siostrę Krystynę i za ++ z pokrewieństwa obu stron.

Wtorek ? 28.10.2008 r. – św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

 • 7.00 – Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Judy Tadeusza z prośbą o zdrowie dla całej rodziny oraz za + brata w rocznicę śmierci.
 • 17.00 – /św. Anna/ – Do Bożej Op. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla męża i ojca Ewalda w dniu 50 r. ur. oraz opiekę Bożą w rodzinie.

Środa ? 29.10.2008 r.

 • 7.00 – Za ++ Stefana i Agnieszkę Gallus ++ rodziców z obu stron, za ++ Richarda i Elżbietę Kuczera i ++ z pokrewieństwa.
 • 17.00 – /szkolna/ Za + ojca Jerzego Niestrój w 35 rocznicę śmierci + Marię i za ++ z obu stron.

Czwartek ? 30.10.2008 r.

 • 7.00 – Za + Pawła Fak (od Bractwa Różańcowego).
 • 17.00 – Do Bożej Op. z podz. za łaski, z prośbą o Boże błogosław. i zdrowie dla córki Elżbiety Twardowskiej z okazji 18 r. ur., dla syna Romana z ok. 19 r. ur. oraz o opiekę Bożą w rodzinie.

Piątek ? 31.10.2008 r.

 • 7.00 – Za + męża Jerzego Stasz w rocznicę śmierci ++ rodziców, teściów, syna Henryka, rodzeństwo, ++ z pokrew. obu stron, i o Boże błogosław. w rodzinie.
 • 17.00 – Za + męża i ojca Jana Jasiołek w rocznicę śmierci ++ rodziców Stanisławę i Wincentego, braci Tadeusza i Mariana, bratową Helenę, ++ teściów Michalinę i Jana i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Sobota ? 01.11.2008 r. – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

 • 7.00 – Za + Annę Nowainski w rocznicę śmierci, męża Józefa, ++ z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.
 • 8.15 – /niem./ – Do B. Op. z  podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla matki Jadwigi Wystrach z ok. 87 r. urodzin i za + ojca Leona.
 • 9.00 /św. Anna/ – Za + ojca Franciszka Ambroży w rocznicę śmierci + matkę Jadwigę, teściów Józefa i Marię Niedworok, za ++ z pokrew. Ambrożak i Niedworok oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
 • 9.30 – Za + męża Pawła Kowol w 11 rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów, siostrę, szwagra, za ++ z pokrew. obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.
 • 11.00 – Za + babcię Cecylię Lisowski w 5 rocznicę śmierci, dziadka, ojca i za + ciocię Marię Schubert.
 • 14.00 /św. Anna/ – W INTENCJI ++ ZALECANYCH I WYPOMINANYCH.

NIEDZIELA ? 02.11.2008 r. – WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

 • 7.00 – I. W int. ++ zalecanych w wypominkach. II. Wg intencji Ojca Świętego.
 • 8.15 – /niem./ – Za + Łucję Urban w 1 rocznicę śmierci.
 • 9.00 /św. Anna/ – Do Bożej Op. za wstaw. św. Anny z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla matki i babci Loni Wrobel w 80 r. ur. oraz o opiekę Bożą w rodzinie i za + ojca Franciszka.
 • 9.30 – Do Bożej Op. za wstaw. Matki Bożej z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą dla Cecylii Kaluza z okazji 98 rocznicy urodzin.
 • 11.00 – Za + syna Mariusza Kłysek z ok. ur. + ojca Henryka, ++ teściów Annę i Konrada.
 • 15.00 – Różaniec za zmarłych wypominanych.
 • 16.00 – Za + męża Rudolfa Kondziela, rodziców Jadwigę i Jana Kurpiers, teściów Marię i Józefa Kondziela, szwagra Jerzego, ++ z  obu stron i za dusze czyśćcowe.
image_print