Maryjo, Matko Chrystusa, Matko kapłanów

Zdjęcie: pixabay.com

Maryjo, Matko Chrystusa, Matko kapłanów i Królowo Apostołów, przychodzimy dzisiaj do Ciebie, by zawierzyć Tobie kapłaństwo naszych synów i braci, przyjaciół i tych, z którymi dzięki ich pracy łączą nas więzy serdeczne. Módl się, by nie zabrakło nam kapłanów, którzy będą udzielać nam sakramentów, będą wyjaśniać Ewangelię Chrystusa, i uczyć nas, jak stać się dziećmi Bożymi! Maryjo, Ty sama uproś Boga Ojca, by dał kapłanów, jakich nam potrzeba, bo Twoje Serce może wszystko u Niego wyprosić, Uproś nam kapłanów, którzy będą święci. Matko kapłanów, nasza  Matko, Tobie zawierzamy każdego z nich – niech trwają w jedności z Chrystusem. Amen. 

image_print