Liturgia Święta w Parafii od 15.08 ? 21.08.2011 r.

Poniedziałek ? 15.08.2011            Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

7.00 Za + męża Arnolda Warmer w 3 r. śm, rodz., teściów ++ z pokrew. Warmer i Długosz.

8.15 /niem./ Do Bożej Op., i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże bł. dla męża Joachima w dniu urodzin i za + matkę Brygidę.

9.00 /św. Anna/ Za + męża i ojca Pawła Matyszok, ++ rodz. Waleska, teściów, szwagra Józefa i za ++ z całego pokrewieństwa.

9.30 – Za + matkę Marię Zowada z ok. ur., ojca Alojzego, brata, bratową, ++ rodziców Balcer, siostrę, szwagra, ++ z pokrew. obu stron i za dusze czyśćcowe.

11.00 – Do Bożej Op., i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże bł. dla żony i matki Sylwii Panusch w dniu 45 rocz. ur. i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

16.00 – Za ++ rodz. Karola i Franciszkę Czok, brata Karola, teściów Piotra i Elżbietę Warzecha i za ++ z pokrewieństwa.

Wtorek ? 16.08.2011                      św. Rocha

7.00 – Do Bożej Op. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże bł. dla wnuków z ok. ur.

18.00 /św. Anna/ Za ++ rodz. Teodora i Annę Morawiec, Pawła i Rozalię Moczko i za dusze w czyśćcu cierpiące

Środa ? 17.08.2011                         św. Jacka

7.00 – Do Bożej Op., i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże bł. dla synowej Beaty Kinder, wnuków Patrycji i Krzysztofa z ok. ur. oraz w int. rodziny.

18.00 – Za 3 poległych braci, + Pawła, jego żonę, 2 siostry, rodz. Niedworok, teściów, męża Jerzego, za ++ z całego pokrew. i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Czwartek ? 18.08.2011

7.00 – Za + Gertrudę Skolik w miesiąc po śmierci.

18.00 Za ++ teściów Józefa i Paulinę Hyla, rodz. Prudlik, brata Alfonsa, za ++ z rodziny Libawski i Kowolik oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

Piątek ? 19.08.2011

7.00 – Za + Zofię Langosz (od Bractwa Różańcowego).

18.00 – Z podz. za łaski, o zdrowie i opiekę Bożą w rodz. Urszuli i Norberta z ok. rocznicy małżeństwa.

Sobota – 20.08.2011                        św. Bernarda

7.00 Za + Anielę Gincel w 1 r. śm, + męża, brata i za ++ z rodz.

11.00 – Ślub rzymski: Martin Michen i Sabina Kupka.

15.00 – Do Bożej Op., i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże bł. dla Gertrudy Marsollek w dniu 90 rocz. ur.

18.00 /niedz./ Za ++ rodz. Pawła i Annę Bias, 2 braci, teściów Pawła i Paulinę, ++ z pokrew. obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

XXI Niedziela zwykła – 21.08.2011

7.00 – Do Bożej Op., i Matki Najśw. z podz. za otrzymane łaski, o zdrowie i Boże bł. w rodz. Elżbiety i Henryka Wenzel z okazji 35 rocz. małżeństwa.

8.15 /niem./ Do Bożej Op., i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i opiekę Bożą dla męża, ojca i dziadka Gerharda Fautsch w dniu 80 r. ur., o Boże błogosław. w rodz. i za ++ rodz. i teściów.

9.00 /św. Anna/Suma kiermaszowa: W int. Ofiarodawców i budowniczych kościoła św. Anny oraz za żyjących i ++ Parafian.

9.30 – Za + męża Jana Czech w 6 r. śm., ++ jego rodz. i rodzeństwo, ++ rodz. Styrnol, brata Józefa i za ++ Jana i Franciszkę Firlus.

11.00 – Za syna Mariusza Kłysek w r. śm., ++ rodz. Marię i Henryka i teściów Annę i Konrada.

15.00 /św. Anna/ – Nieszpory kiermaszowe.

16.00 – Do Bożej Op., i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże bł. w rodz. Anny i Józefa Cuda z okazji 35 rocz. małż.

image_print