Liturgia Święta w Parafii od 01.08 ? 07.08.2011 r.

Poniedziałek ? 01.08.2011      św. Alfonsa Marii Liguoriego

7.00 Za ++ rodz. Piotra i Cecylię Kornek, 2 braci, ++ z pokrew. Kornek i Świerc i za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za + siostrę Katarzynę Borecką, rodz. Jana i Janinę Boreckich, ++ z rodz. Pastuszko i Borecki i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Wtorek ? 02.08.2011

7.00 – Za + Monikę Jaeger (od Bractwa Różańcowego).

18.00 /św. Anna/ Za + ojca Urbana Woźnica, 2 ++ jego żony, siostrę Gertrudę, braci Józefa i Leonarda, siostrzeńca Norberta, bratową, szwagra i za ++ z pokrew.

Środa ? 03.08.2011

7.00 – Za + ojca Antoniego Stotko w 1 r. śm., matkę Krystynę i za ++ z pokrew. obu stron.

18.00 – Za Hildegardę Merc w miesiąc po śmierci.

I Czwartek miesiąca ? 04.08.2011  św. Jana Marii Vianneya

7.00 – Za + ojca Franciszka Wróbel, dziadków Wróbel i Labczyk i za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za + w Niemczech siostrę Irmgard Fusy i jej męża Horsta.

I Piątek miesiąca ? 05.08.2011

7.00 Za żyjących i ++ Parafian i czcicieli NSPJ oraz za ++ kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii.

18.00 Za ++ rodz. Jadwigę i Antoniego Głowackich, siostrę Irenę Głowacką-Tatar, teściów Antoniego i Małgorzatę Kobienia i za ++ z pokrew. obu stron.

I Sobota miesiąca – 06.08.2011       Przemienienie Pańskie

7.00 Za + Marię Zoś w rocz. śm., męża Ryszarda, Annę i Franciszka Gallus, ++ z rodziny Zoś, Gallus i Szmechta i za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 /niedz./ Do Bożej Op. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże bł. w rodzinie Anny i Andrzeja Mróz w 6 r. małż. oraz w rodz. Katarzyny i Tomasza Czok z ok. 4 r. małż.

XIX Niedziela zwykła – 07.08.2011

7.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże bł. w rodzinie.

8.15 /niem./ Do Bożej Op., i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże bł. w rodz. Gabrieli i Krystiana Langer z okazji 15 rocz. małż.

9.00 /św. Anna/ Za + Joachima Waleska w 1 rocz. śm., ++ z rodz. Baron, Waleska, Lorek i Rymarek i za dusze w czyśćcu cierpiące.

9.30 – Za + syna i brata Roberta Mainka w 2 rocz. śmierci.

11.00 – Za + męża Sebastiana Śpierewka w 1 rocz. śmierci.

15.00 Nieszpory.

16.00 – Za ++ rodz. Gertrudę i Jana Świec, Cecylię i Huberta Cebula, ++ ich rodz. i rodzeństwo i za dusze w czyśćcu cierpiące.

image_print