Liturgia Święta w Parafii od 27.06 ? 03.07.2011 r.

Poniedziałek ? 27.06.2011      Oktawa Bożego Ciała

7.00 – Za + Zofię Langosz w miesiąc po śmierci.

18.00 – Za + matkę Marię Duda w r. ur., ojca Wojciecha, ++ rodz. i rodzeństwo.

Wtorek ? 28.06.2011                       Oktawa Bożego Ciała

7.00 – Za ++ Paulinę i Ludwika Gabrielczyk, Teklę Merc, rodziców Józefa i Wiktorię Wróbel, syna Alojzego, córkę Annę, ++ z pokrew. i za dusze czyśćcowe.

18.00 /św. Anna/ Do Bożej Op. i św. Anny z podz. za łaski, o Boże bł. dla Aleksandry i Tomasza w 4 r. małż. i o opiekę Aniołów Stróżów dla Dominika i Amelii.

– Adoracja w intencji Bendykta XVI i o uświęcenie kapłanów.

21.15 – Msza św. w int. Ojca św. i tych, którzy w jego int. adorowali Pana Jezusa.  

Środa ? 29.06.2011  Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła

8.00 – Za ++ rodz. Antoniego i Julię Niemczyk, + męża Jerzego Jendryca, braci, teściów, dziadków, ++ z pokrew., obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące

9.30 – Za + Łucję Urban z ok. ur., ++ jej rodz. i za ++ z rodz. Staś.

17.00 – Za + matkę Gertrudę Czok, poległego ojca Józefa, ++ ich rodz. 3 szwagrów oraz o zdrowie i op. Bożą w rodz.

18.30 /św. Anna/ – Do Bożej Op. i św. Anny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże bł. z okazji urodzin i za ++ rodziców.

Czwartek ? 30.06.2011            Oktawa Bożego Ciała

7.00 – Za ++ rodz. Gertrudę i Stefana Buchta, Filomenę i Hermana Cebulla, za + Jana Niedworok i za dusze opuszczone.

18.00 – Za ++ Albinę i Aleksandra Gaida, ++ z pokrew., Gaida i Krawczyk i za dusze w czyśćcu cierpiące.

I Piątek miesiąca ? 01.07.2011       Najświętszego Serca Pana Jezusa

7.00 – Za żyjących i ++ Parafian i czcicieli NSPJ i za ++ kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii.

18.00 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże bł. dla Elzbiety Staisz z okazji 75 rocznicy ur. i o op. Bożą dla całej rodz.

I Sobota miesiąca – 02.06.2011       Niepokalanego Serca Maryi

7.00 – Za ++ rodz. Czesława i Agnieszkę Firlus, ++ ich rodz., rodzeństwo, ++ z pokrew. obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 /niedz./ – Za + męża i ojca Waldemara Niekrawiec z ok. ur., ++ rodz., brata Helmuta i za ++ z pokrew. obu stron.

XIV Niedziela zwykła – 03.07.2011

7.00 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże bł. dla Hildegardy Kaluza z ok. 75 r. ur., +męża Jerzego, syna Rudolfa i ++ rodz. z obu stron.

8.15 /niem./ Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże bł. dla Krystyny i Roberta Grzesik z ok. 1 rocz. małż. i za + ojca Piotra.

9.00 /św. Anna/ Za + dziadka Jana Szyndler w 6 rocz. śm., ++ z pokrew. oraz o zdrowie i op. Bożą dla babci Gertrudy.

9.30 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o Boże bł. w rodz. Beaty i Tomasza Kastarynda z ok. 5 rocz. małż. i o opiekę Bożą dla syna Krzysztofa w 4 r. ur.

11.00 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże bł. dla Barbary i Jana Zdzuj z ok. 36 rocz. małż. i o opiekę Bożą w rodz. córki i syna.

16.00 – Za + ojca Henryka Kornek w 1 rocz. śm. i za matkę Agnieszkę.

image_print