Liturgia Święta w Parafii od 21.03 ? 27.03.2011 r.

Poniedziałek ? 21.03.2011

7.00 Za ++ ojca Ignacego, siostrę, szwagra, teściów Kowalskich i dusze czyśćcowe.

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Ferdynanda Jaszczyk w 1 r. śm., za ++ z rodziny i ++ przyjaciół.

Wtorek ? 22.03.2011

7.00 – Za ++ rodziców Józefa i Łucję, teściów Alojzego i Jadwigę, siostrzeńca Konrada, szwagra, szwagierkę i za ++ z pokrew. Panusch, Kimmel i Wieczorek.

17.00 – Za ++ Annę i Jacka Kinder, Marię i Leopolda Laksy, brata Henryka, ++ Klarę Kocot i Józefa Powolek, ++ z rodziny Świerc i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa ? 23.03.2011

7.00 – Za ++ rodziców Marię i Alojzego Zowada, Marię i Piotra Dandyk, siostrę,  3 braci, 4 szwagrów, szwagierkę, ++ z pokrew. obu stron i za dusze czyśćcowe.

17.00 /szkolna/ Za + matkę Klarę Gbur w 20 r. śm., ojca Józefa i za ++ z rodziny Gbur i Woźnica.

Czwartek ? 24.03.2011

7.00 – Za + Pawła Długosz w dniu ur., żonę Paulinę, ++ ich rodziców, synów Pawła i Jerzego, zięcia Arnolda oraz za żyjących i ++ z pokrew.

17.00 – Za + męża i ojca Rudolfa Kondziela oraz o zdrowie i opiekę Bożą w rodz.

Piątek ? 25.03.2011         Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

7.00 – Za ++ rodziców Jadwigę i Alfonsa Jendryca, teścia Ludwika, dwóch szwagrów, dziadków oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

7.30 – Droga Krzyżowa.

17.00 /młodzież/ I. Z podziękowaniem za każde dziecko w naszej rodzinie oraz w int. małżeństw naszej parafii, które modlą się o dar życia, by Matka Najśw. za nimi się wstawiła u swego Syna. II. Za ++ Marię i Wiktorię Krawczyk, ++ ich rodziców, rodzeństwo i za ++ z pokrew.

17.30 – Droga Krzyżowa.

Sobota ? 26.03.2011

7.00 – Za + Marię Kornek w 1 rocznicę śmierci.

18.00 /niedz./ Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla syna, męża i ojca Rudolfa z ok. 50 r. urodzin i w int. rodziny.

III Niedziela  Wielkiego Postu – 27.03.2011

7.00 – Za ++ Martę i Bernarda Malcherczyk, rodziców Józefa i Marię Piechota, szwagra Jerzego i za ++ z pokrew. obu stron.

8.15 /niem./ Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla Marii w dniu urodzin, za + męża, rodziców z obu stron i dusze czyśćcowe.

9.00 /św. Anna/ Za + matkę Julię Bzdok w dniu ur., poległego ojca, ++ braci Lothara, Wernera i Ewalda, bratową Eleonorę oraz o zdrowie i o opiekę Bożą w rodzinie.

9.30 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie, dary Ducha Świętego i Boże błogosław. dla córki Katarzyny Gumul z okazji 18 rocznicy urodzin.

11.00 – Za + żonę Mariolę Jahn, szwagra Joachima i za ++ rodziców z rodziny Jahn.

15.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

16.00 – Do Aniołów Stróżów w int. rocznych dzieci: Zuzanny Mikoszek, Michała Raszka i Pawła Biszko oraz w int. rodziców i chrzestnych.

image_print