Liturgia Święta w Parafii od 28.02 ? 06.03.2011 r.

Poniedziałek ? 28.02.2011

7.00 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla Gertrudy Warmer w dniu urodzin, w int. Rodziny i za + męża Arnolda.

17.00 – Za + syna Bartosza Kubat w 1 r. śm. i za dusze czyśćcowe.

Wtorek ? 1.03.2011

7.00 – Za ++ Alojzego i Agnieszkę Sowada, rodziców Sowada i Wocka i za ++ z rodzeństwa z obu stron.

17.00 – Za + Franciszkę Mróz z ok. ur. i za ++ rodziców z obu stron.

Środa ? 2.03.2011

7.00 – Za ++ rodziców Urbacka i Szczęsny, dziadków z obu stron oraz za żyjących i ++ z całego pokrewieństwa.

17.00 /szkolna/ Za + ojca Józefa Biel w r. śm. ++ z rodziny Biel i Jakubik oraz w int. Rodziny.

I Czwartek miesiąca ? 3.03.2011

7.00 – Za ++ rodz. Ferdynanda i Katarzynę Klimek, Pawła i Marię Kałuża, ++ rodzeństwo, dziadków z obu stron i za ++ z pokrew. Klimek, Kałuża i Kesler.

17.00 – Za + Martę Kubis w 1 r. śm. oraz za żyjących i ++ z rodz. Kubis i Laksy.

I Piątek miesiąca ? 4.02.2011

7.00I. W int. żyjących i ++ Parafian oraz czcicieli NSPJ oraz za ++ kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii. II. Za + Franciszka Wróbel (od Bractwa Róż.)

17.00 /młodzież/ Za + brata Pawła Długosz w dniu ur. ++ jego rodziców, brata Jerzego, szwagra Arnolda, za żyjących i ++ z pokrew. i za dusze czyśćowe.

I Sobota miesiąca ? 5.03.2011

7.00 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i dary Ducha Świętgo dla córki Aleksandry Ciemięga w dniu 18 r. urodzin oraz w int. Rodziny.

13. 00 – Ślub rzymski: Piotr Leja i Agnieszka Kaleta.

18.00 /niedz./ Za ++ rodziców Marię i Franciszka Sośnik, męża Jerzego, brata Gerharda, bratową Łucję i za ++ z pokrew. obu stron.

IX Niedziela  Zwykła – 6.03.2011

7.00 – Za ++ rodziców Aleksandra i Marię Orlik, poległego syna Pawła + córkę Marię, jej męża, za dusze czyśćcowe oraz w int. rodziny.

8.15 /niem./ Za + brata Lothara Bzdok w r. śm., ++ rodziców, braci Wernera i Ewalda, bratową Eleonorę i za dusze czyśćcowe.

9.00 /św. Anna/ Do Bożej Op., Matki Najśw. i św. Anny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla Anny z ok. 50 r. urodzin oraz w int. rodziny.

9.30 – Do Aniołów Stróżów w int. Laury Grysczyk w 1 r. urodzin, za rodziców i chrzestnych oraz w int. rodziny.

11.00 – Za ++ dziadków Annę i Wilhelma Skowronek oraz za ++ z rodziny Panusch, Műller i Skowronek.

16.00 – Do Bożej Op., Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i opiekę Bożą dla męża i ojca Józefa Leja z ok. 60 r. urodzin oraz o Boże błogosław. dla Agnieszki i Piotra.

image_print