Liturgia Święta w Parafii od 21.02 ? 27.02.2011 r.

Poniedziałek ? 21.02.2011

8.00 – Za ++ 3 siostry w r. śm., brata Alojzego, rodziców Tomasza i Julię Staisz, teściów Grzegorza i Agnieszkę Czernia, ++ z pokrew. obu stron oraz o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie.

17.00 – Za ++ rodziców Annę i Józefa Boja, Wiktorię i Franciszka Kalina, brata Brunona, dziadków, ++ z pokrew. obu stron oraz o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinach Józefa i Marka Kalina oraz Marioli Skopek.

Wtorek ? 22.02.2011                       Katedry św. Piotra Apostoła

8.00 – Do Miłosierdzia Bożego z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie Agnieszki i Andrzeja Mros, o opiekę Bożą dla córki Marty w 1 r. urodzin.

17.00 – Za + córkę Małgorzatę w 12 r. śm., ++ dziadków z rodziny Barwaniec i Jończyk i za + kuzyna Mariusza Jończyk w 6 r. śm.

Środa ? 23.02.2011

8.00 – Za + ciocię Marię Wacka, dziadków Teklę i Józefa Wacka, ojca Mieczysława, ++ z rodziny Wacka i Zoś oraz o zdrowie i Boże błogosław. dla wnuka Adama Nieścierowicz z ok. urodzin.

17.00 – Za + ojca Rainholda Nawrat w r. śm.

Czwartek ? 24.02.2011

8.00 – Za + męża i ojca Bogusława Siodłaka i za + Danielę.

17.00 – Za + Alfonsa Kondziela w 3 r. śm., ++ rodziców i za dusze czyśćcowe.

Piątek ? 25.02.2011

8.00 – Za + matkę Helenę Waldera w r. śm. i za ++ z rodziny Kwiatek.

17.00 – Do Aniołów Stróżów o zdrowie i boże błogosław. dla syna Adama Kastarynda w 2 r. ur. i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

Sobota ? 26.02.2011

8.00 – Za + Franciszka Wróbel w miesiąc po śmierci.

18.00 /niedz./ Za + męża i ojca Krystiana Wośnica w r. śm.

VIII Niedziela  Zwykła – 27.02.2011

7.00 – Za + Cecylię Wróbel w 1 r. śm., ++ Piotra i Klarę Wróbel, ++ z pokrew. i za dusze w czyśćcu cierpiące.

8.15 /niem./ Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla syna Bernarda z ok. ur., za + męża Piotra i za ++ z pokrew. Grzesik, Krecik i Klemens.

9.00 /św. Anna/ Do Bożej Op., Matki Najśw. i św. Anny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla Alfreda Danisz w 75 r. urodzin oraz w int. rodziny.

9.30 – Za + Rafała Bensz w 1 r. śm., + Mieczysława Kurmańskiego w 5 r. śm. i za ++ z całej rodziny.

11.00 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie Moniki i Jana z okazji 30 r. małżeństwa.

15.00 – Nieszpory

16.00 – Do Aniołów Stróżów w intencji rocznych dzieci: Dawida Raudzis, Marcela Rogowskiego i Marty Mros oraz w intencji ich rodziców i chrzestnych.

image_print