Liturgia Święta w Parafii od 13.09 ? 19.09.2010 r.

Poniedziałek ? 13.09.2010  św. Jana Chryzostoma

7.00 – Za ++ rodziców Józefa i Franciszkę Goj w dniu urodzin.

18.00 – Do Bożej Op. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla córki Sandry Pawleta w dniu 18 rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie.

Wtorek ? 14.09.2010                      Podwyższenie Krzyża Świętego

7.00 – Za ++ rodziców Katarzynę, Franciszka i Różę Staś.

18.00 /św. Anna/ Za + męża Karola Neugebauer, ++ rodziców Alberta i Marię Raudzis, brata Jerzego, szwagra Arnolda, ++ z pokrew. i za dusze czyśćcowe.

Środa ? 15.09.2010                         NMP Bolesnej

7.00 – Za + męża Eryka Nowainskiego w 4 r. śmierci, ++ rodziców z obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

17.00 /szkolna/ Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Elżbiety w dniu 80 rocznicy urodzin.

Czwartek ? 16.09.2010                  św. Korneliusza i Cypriana

7.00 – Za ++ rodziców Krystynę i Roberta Wocka, dwóch synów, córkę, ++ rodzeństwo i za ++ z pokrewieństwa.

18.00 – Za + męża i ojca Alfonsa Grzesik w 3 r. śm., ++ jego rodziców, 2 braci, teściów, 2 szwagrów, za żyjących i ++ z pokrew. obu stron i za dusze czyśćcowe.

Piątek ? 17.09.2010

7.00 – Za + Helenę Labisz, męża, ich rodziców, ++ z pokrew. obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 – Za + Franciszka Kasperek (miesiąc po śmierci).

19.00 /młodzież/  Ku czci św. Stanisława Kostki w intencji młodzieży.

Sobota ? 18.09.2010                       św. Stanisława Kostki

7.00 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla Anny Szendzielorz z ok. 70 r. urodzin oraz za + męża Gintra w rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron i czterech szwagrów.

11.00 – Ślub rzymski: Mateusz Piaskowski i Magdalena Mainka.

18.00 /niedz./ Za + męża Bronisława Kowalskiego w r. śm., ++ rodziców, teściów i za ++ z rodziny Lis i Kowalski.

XXV Niedziela Zwykła – 19.09.2010

7.00 – Za + Jerzego Halama, ++ rodziców Marię i Józefa Piechota, teścia Józefa Halama, ++ z pokrew. obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

8.15 /niem./ Za + męża Alojzego Materlik, ++ rodziców Wiktorię i Richarda Podleska, brata Richarda, teściów Elżbietę i Huberta, szwagierkę, szwagra oraz za żyjących i ++ z pokrew. Materlik, Podleska i Michala.

9.00 /św. Anna/ – Za ++ rodziców Agnieszkę i Rocha Schwiertz, Filomenę i Hermana Cebulla, siostrę, ++ z pokrew. i za dusze w czyśćcu cierpiące.

9.30 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla nowożeńców Magdaleny i Mateusza, o opiekę Bożą w rodzinach Piaskowski i Mainka.

11.00 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla Klary i Leonarda Gonsior z ok. 60 r. małżeństwa oraz za ++ rodziców i za żyjących i ++ z całego pokrewieństwa.

16.00 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław.  w rodzinach Małgorzaty i Tomasza Zowada oraz Joanny i Karola Polok z okazji 20 rocznicy małżeństwa i 18 rocznicy urodzin córki Katarzyny.

image_print