Liturgia Święta w Parafii od 02.08 ? 08.08.2010 r.

Poniedziałek ? 02.08.2010

7.00 – Za + Cecylię Wróbel (od Bractwa Różańcowego).

18.00 – Za + Helenę Pieszczyk w 1 rocznicę śmierci.

Wtorek ? 03.08.2010

7.00 – Za + Alicję Skrzydeł w 12 r. śm. ++ jej rodziców, teściów, za ++ z rodziny.

18.00 /św. Anna/ Za + ojca Włodzimierza Leszczyńskiego, za ++ dziadków: Franciszkę i Jana Piotrowskich, Agnieszkę i Józefa Leszczyńskich, Annę i Michała

 Gottfried, Joannę i Pawła Szczypka.

Środa ? 04.08.2010          św. Jana Marii Vianeya

7.00 – Za + Marię Block (od Bractwa Różańcowego).

18.00 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie Renaty i Rafała Gonsior z ok. 20 rocznicy małżeństwa .

I Czwartek miesiąca ? 05.08.2010

7.00 – Za + matkę Jadwigę Głowacką w 1 r. śm., ojca Antoniego, siostrę Irenę Tatar-Głowacką, synową Jolantę i za ++ teściów Antoniego i Małgorzatę Kobienia.

18.00 – Za + Henryka Kornek (miesiąc po śmierci).

I Piątek miesiąca ? 06.08.2010                      Przemienienie Pańskie

7.00 – W int. żyjących i ++ Parafian, czcicieli NSPJ i za ++ kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii.

18.00 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o Dary Ducha Świętego, zdrowie dla syna Denisa Staisz w dniu 18 r. urodzin oraz w int. dla całej rodziny.

I Sobota miesiąca ? 07.07.2010

7.00 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla Gertrudy Bednorz w dniu 80 r. urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny.

18.00 /niedz./ Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie Janiny i Jerzego Lazinka z ok. 35 rocznicy małżeństwa.

XIX Niedziela Zwykła – 08.08.2010

7.00 – Za ++ Marię i Ryszarda Zoś, Annę i Franciszka Gallus, rodziców z obu stron oraz za ++ z rodziny Zoś, Gallus i Szmechta i za dusze w czyśćcu cierpiące.

8.15 /niem./ Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. w rodz. Marii i Krzysztofa Kulik z ok. 30 r. małż. oraz 55 r. ur. męża.

9.00 /św. Anna/ Za + ciocię Cecylię Pogrzeba ++ rodziców Jadwigę i Franciszka, za ++ Hildegardę i Herberta Gwóźdź i ++ z pokrewieństwa.

9.30 – Za +  syna i brata Roberta Mainka w 1 rocznicę śmierci.

11.00 – Do Bożej Op. i  Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla Agnieszki i Waldemara Stekert z ok. 5 rocznicy małżeństwa oraz o opiekę Aniołów Stróżów dla syna Pawła.

15.00 – Nieszpory

16.00 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. w rodz. Zowada, o opiekę Bożą i Dary Ducha Świętego dla Dawida i Tobiasza.

image_print