Liturgia Święta w Parafii od 26.07 ? 01.08.2010 r.

Poniedziałek ? 26.07.2010      św. Joachima i Anny

9.30 /św. Anna/ W intencji chorych i osób starszych.

18.00 /św. Anna/ Różaniec za ++ polecanych w zaleckach.

18.30 /św. Anna/ Za ++ polecanych w zaleckach odpustowych. Po Mszy św. nabożeństwo za Zmarłych na cmentarzu.

20.00 – Procesja z Najświętszym Sakramentem do kościoła parafialnego.

Wtorek ? 27.07.2010

7.00 – Do Bożej Op. i św. Anny z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla Anny z okazji 65 rocznicy urodzin.

18.00Ku czci św. Krzysztofa w intencji kierowców.

Środa ? 28.07.2010

7.00 – Za + męża Jana Kałuża, rodziców, teściów, ++ z pokrew. Kałuża i Michala.

18.00 – Za + męża Alfonsa Grzesik, ++ jego rodziców, dwóch braci, teściów, dwóch szwagrów, + Antoniego Torka, jego syna Konrada oraz za żyjących i ++ z rodzin: Grzesik, Symala, Witek i Torka.

Czwartek ? 29.07.2010           św. Marty

7.00 – Za + męża Jerzego Pawleta, ++ z całego pokrew. i za dusze czyśćcowe.

18.00 – Do Bożej Op., Matki Najśw. i św. Anny z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla męża i ojca Stefana Niedworok w dniu 60 r. urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny.

Piątek ? 30.07.2010

7.00 – Za ++ Cecylię i Hiacentego Leppich i za ++ z rodziny.

18.00 – Za + Irenę Nowak w 1 r. śmierci, ++ dwóch mężów, córkę Bożenę, syna Edwarda oraz za ++ z pokrew. Jędrysiak, Nowak i Kułakowskich.

Sobota ? 31.07.2010                        św. Ignacego z Loyoli

7.00 – Za + Marię Kornek (od Bractwa Różańcowego).

18.00 /niedz./ Do Najśw. Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Królowej Anielskiej za ++ z pokrewieństwa Staisch, Woschek i Weber i za dusze w czyśćcu cierpiące.

XVIII Niedziela Zwykła

7.00 – Za + matkę Marię Piechota w 18 r. śmierci, ojca Józefa, teściów Martę i Bernarda Malcherczyk, + Jerzego Halama i za ++ pokrew. obu stron.

8.15 /niem./ Za ++ rodziców Teodora i Otylię Sowada, teścia Brunona, dziadków Magdalenę i Franciszka Lisowski oraz za ++ z pokrew. Lesz i Sowada.

9.00 /św. Anna/ Za + syna Piotra w 3 r. śmierci za dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie.

9.30 – Za ++ rodziców Annę i Bolesława Szmurło, Marię i Floriana Kesler, brata Reinholda i za ++ z pokrew. Szmurło i Kesler .

11.00 – Za + ojca Piotra Kornek w 2 r. śmierci, matkę Cecylię Kornek w 4 r. śmierci, dwóch braci, ++ z pokrew. obu stron i za + wujka Henryka.

15.00 – Nieszpory

16.00 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie Anny i Aleksandra Jabłońskich z ok. 5 rocznicy małżeństwa.

image_print