Liturgia Święta w Parafii od 10.05 ? 16.05.2010 r.

Poniedziałek ? 10.05.2010      Dni Krzyżowe

7.00 – O dobrą pogodę, urodzaje i Boże błogosławieństwo w pracy na roli.

18.00 – Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla matki Marii Kubis z ok. 60 r. urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie.

Wtorek ? 11.05.2010                       Dni Krzyżowe

7.00 – Za + Karola Czernia (od Bractwa Różańcowego).

18.00 /św. Anna/ Za + matkę Jadwigę Ambroży w r. śm., ojca Franciszka, teściów Marię i Józefa Niedworok, szwagra Gintra, za ++ z rodz. Ambrożak i Niedworok.

Środa ? 12.05.2010                  Dni Krzyżowe

7.00 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla Urszuli Michala w dniu 60 r. urodzin oraz w int. całej rodziny i ++ rodziców

17.00 /szkolna/ Z podz. Panu Bogu za dar życia i otrzymane łaski, o Boże błogosław. na drodze dorosłego życia pod opieką M.B. Częstochowskiej dla Aleksandry Nowak w dniu 18 rocznicy urodzin.

Czwartek ? 13.05.2010

7.00 – Za ++ żony Agnieszkę i Zofię Fautsch, ++ rodziców z trzech stron, dziadków, za ++ z pokr. i za dusze w czyśćcu cierpiące .

18.00 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla Hildegardy z ok. 75 r. urodzin oraz w int. całej rodziny.

Piątek ? 14.05.2010                 św. Macieja, Apostoła

7.00 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla Róży Rusek w dniu 80 r. urodzin oraz za + męża, rodziców z obu stron i za ++ z pokrew.

18.00 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie Świerc z okazji rocznicy małżeństwa.

Sobota ? 15.05.2010

7.00 – Za + męża i ojca Bogusława Czechowskiego w rocznicę śmierci.

12.00 /św. Anna/ Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla Marii i Joachima Moczko z ok. 50 r. małżeństwa.

14.00 – ślub rzymski: Marcin Kus i Monika Pęcherz.

18.00 /niedz./ Za ++ rodziców Balcer, teściów Zowada, siostrę Dorotę, szwagierkę, dwóch szwagrów, za ++ z pokrew. obu stron i za dusze czyśćcowe.

Wniebowstapienie Pańskie – 16.05.2010

7.00 – Za + Karola Wróbel, 2 żony, dzieci, ++ z pokrew. i za dusze czyśćcowe.

8.15 /niem./ Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie oraz za + ojca Huberta i teściową Brygidę.

9.00 /św. Anna/ Za + matkę Julię Bzdok w r. śm., poległego ojca, ++ dwóch braci, bratową Eleonorę i za dusze opuszczone.

9.30 – Za + Klarę Mittmann w 1 r. śmierci, + męża, rodziców, teściów, ++ z całego pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące.

 11.00 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla Marii Woźnica z okazji 90 rocznicy urodzin.

15.00 Nabożeństwo majowe.

16.00 – Za + męża Joachima Moczko w 1 r. śmierci, córkę Barbarę, ++ rodziców z obu stron, brata, bratową i za dusze w czyśćcu cierpiące.

image_print