Liturgia Święta w Parafii od 14.12 ? 20.12.2009 r.

Poniedziałek ? 14.12.2009 św. Jana od Krzyża

7.00 – Do Bożej Op. i św. Kamila z podz. za pomyślny przebieg operacji, z prośbą o łaskę powrotu do zdrowia dla męża, ojca i dziadka Stanisława Lichosik oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny.

17.00 – Za + Katarzynę Pampuch w r. śmierci, ++ z pokrew. Pampuch i Kodura i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Wtorek ? 15.12.2009

7.00 – Za + męża Joachima Schymainda w 10 r. śmierci, rodziców z obu stron i za ++ z pokrew.

17.00 – Za + męża, ojca i dziadka Kazimierza Pierzchała z okazji urodzin.

Środa ? 16.12.2009

7.00 – Za + Brygidę Stellmach /od Bractwa Różańcowego/.

17.00 – Za + męża Alojzego Materlik, ++ rodziców Richarda i Wiktorię Podleska, brata Richarda, teściów Elżbietę i Huberta Materlik, szwagierkę, szwagra oraz za żyjących i ++ z pokrew.

Czwartek ? 17.12.2009

7.00 – Za ++ żony Zofię i Agnieszkę Fautsch, ++ rodziców z trzech stron, dziadków, ++ z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00 – Za ++ Franciszka, Gertrudę i Herberta Niestrój.

Piątek ? 18.12.2009

7.00 – Za + ojca Józefa Hoffmann w 30 r. śmierci, ++ teściów Alberta i Marię Raudzis, szwagrów Karola i Arnolda, ++ Adriana Malek i Marię Pawleta oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

17.00 – Za + Józefa Gonsior, teścia Alojzego Gonsior, ++ Adelę i Helmuta Warzecha i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Sobota ? 19.12.2009

8.00 – Za + matkę Erykę Piendzioch z ok. ur., ojca Stanisława, ++ z pokrew. obu stron oraz o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie.

18.00 /niedz./ Za + męża Wilhelma Schwitalla w 18 r. śmierci, ++ rodziców, teściów, brata Pawła i za ++ z pokrewieństwa obu stron.

IV Niedziela Adwentu ? 20.12.2009

7.00 – Za + Agnieszkę Kunicką z okazji urodzin.

8.15 /niem./ Za + żonę Brygidę Stellmach, ++ teściów Ryszarda i Zofię Krawczyk w r. śmierci, ojców Franciszka i Jerzego, dziadków, ++ z pokrew. obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

9.00 /św. Anna/ Za + męża Leonarda Mróz, ++ rodziców Piotra i Marię Pollok, dwóch braci, trzy bratowe, ++ teściów Mróz i za ++ z obu stron.

9.30 – Za + męża i ojca Jerzego Hanusik w rocznicę śmierci, ++ z pokrew. i za dusze w czyśćcu cierpiące.

11.00 – Do Bożej Op. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla córki Karoliny Buchta z ok. 18 r. urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie.

15.00 – Nabożeństwo adwentowe.

16.00 – Za + matkę Matyldę w r. śmierci, poległego jej męża Konrada, za dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie.

image_print