Liturgia Święta w Parafii od 27.07 ? 02.08.2009 r.

Poniedziałek ? 27.07.2009 św. Joachima, Ojca NMP

9.30 /św. Anna/ W intencji chorych i osób starszych.

18.00 /św. Anna/ Różaniec za ++ polecanych w zaleckach.

18.30 /św. Anna/ – I. Za ++ polecanych w zaleckach odpustowych. II. Za żyjących i ++ z Bractwa Różańcowego.

Po Mszy św. nabożeństwo za ++ na cmentarzu.

20.00 – Procesja z Najśw. Sakramentem do kościoła parafialnego.

Wtorek ? 28.07.2009

7.00 – Za + męża Jana Kałuża w 2 r. śmierci, ++ rodziców, teściów i za ++ z rodz. Kałuża i Michala.

18.00 – Ku czci św. Krzysztofa w intencji kierowców.

Środa ? 29.07.2009 św. Marty

7.00 – Do Bożej Op., Matki Najśw. i św. Anny z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą dla matki z ok. urodzin, o Boże błogosław. w rodzinie Wróbel.

18.00 – Do Bożej Op. i Matki Najświętszej z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla syna Patryka Kupilas z ok. 18 r. urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny.

Czwartek ? 30.07.2009

7.00 – Za + męża Jerzego Pawleta w r. śmierci, ++ z pokrew., za dusze czyśćcowe.

18.00 – Do Bożej Op. z prośbą o zdrowie, opiekę Matki Najświętszej i dary Ducha Świętego dla Ryszarda Kowalskiego z okazji 60 rocznicy urodzin.

Piątek ? 31.07.2009 św. Ignacego z Loyoli

7.00 – Do Bożej Op. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla męża i ojca Piotra w 40 r. urodzin, o opiekę Bożą dla córki Karolin z ok. 10 ur.

18.00 – Za + ojca Piotra Kornek w 1 rocznicę śmierci, matkę Cecylię Kornek w 3 rocznicę śmierci, dwóch braci i za ++ z pokrewieństwa obu stron.

I Sobota miesiąca ? 01.08.2009 św. Alfonsa Marii Liguoriego

7.00 – Za + Pawła Lisowski w 1 rocznicę śmierci.

16.00 – W intencji absolwentów Szkoły Podstawowej rocznika 1974 z okazji 20-lecia ukończenia szkoły oraz w intencji ich rodzin, nauczycieli, katechetów i wychowawców z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia.

18.00 /niedz./ Za + matkę Mieczysławę Feiga w 1 r. śmierci, jej męża Edmunda, ++ rodziców Stefanię i Jana Hume i za ++ z pokrewieństwa obu stron.

XVIII Niedziela Zwykła ? 12.07.2009

7.00 – Do Najśw. Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Królowej Aniołów za ++ z rodziny i pokrew. Staisch, Woschek i Weber oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

8.15 /niem./ Za + Marię Swoboda w 1 rocznicę śmierci.

9.00 /św. Anna/ – Za ++ rodziców z obu stron oraz w pewnej intencji.

9.30 – Za ++ rodziców Otylię i Teodora Sowada, teścia Brunona Lesz, dziadków i za ++ z pokrewieństwa obu stron.

11.00 – Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla córki Sabiny Urban z ok. 18 r. ur., o opiekę Bożą dla całej rodziny.

15.00 – Nieszpory

16.00 – Za + męża Alfonsa Grzesik, ++ rodziców, teściów, czterech szwagrów, + Antoniego Torka oraz za żyjących i ++ z pokrew. Grzesik, Symala, Witek i Torka.

image_print