1

Liturgia Święta w Parafii od 05.06. do 11.06.2023 r.

Poniedziałek 05.06.2023 

7:00 Za + matkę Erykę Bzdok, ojca Wernera, rodziców z obu stron, rodzeństwo, ++ z rodziny Bzdok i Kiczmach.

18:00 Za + męża i ojca Józefa Poniży z ok. ur., ojca Alojzego Knosala, teściową Krystynę Poniży, dziadków Sewerynę i Franciszka Poniży, Marię i Wilhelma Klump oraz o zdrowie i Boże błog. +rodzinie.

Wtorek 06.06.2023 – św. Norberta Biskupa – naszego Patrona.

7:00 Do Miłosierdzia Bożego za + męża i ojca Ryszarda Gołębiowskiego w 3 r. śm., rodziców, teściów, ++ z pokr. Gołębiowski i Semenowicz oraz za dusze czyśćcowe.

13:30 Ślub rzymski: Artur Kowalski i Natalia Kowalska

18:00 Ku czci św. Norberta w intencji żyjących i ++ Parafian.

Środa 07.06.2023 

7:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Agnieszkę i Pawła Czok w r. śm.

17:00 /szkolna/ Za wstaw. Świętej Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie, Boże błog. i dalszą opiekę Bożą w rodzinie Gizeli i Joachima Czok z ok. 45 r. małżeństwa.

Czwartek 08.06.2023 – Boże Ciało – Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

7:00 Za + żonę Wiesławę w 6 r. śm., córkę Krystynę, rodziców Władysławę i Józefa, teściów Jadwigę i Leona, wujka Eugeniusza oraz ++ z rodzin: Stęporowskich, Millerów, Rutkowskich i Bednarowiczów. 

8:30 I. Ku czci Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w int. żyjących i ++ Parafian. II. W int. dzieci obchodzących I rocznicę Komunii Świętej, ich rodziców i chrzestnych. 

16:00 Za + męża i ojca Pawła Stotko w r. śm., teściową Marię Stotko z ok. ur., ++ z pokr. Stotko i Torka oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

Piątek 09.06.2023  

07:00 Za + Jadwigę Urban /od Bractwa Róż./

18:00 /młodz./ Do Miłosierdzia Bożego za + ojca Józefa Mróz w 1 r. śm., o dar życia wiecznego.

Sobota 10.06.2023 

7:00 Do Miłosierdzia Bożego za + matkę Marię Waldyra, ojca Franciszka, teściów Jana i Gertrudę i dziadków z obu stron.

12:00 /św. Anna/ Ślub rzymski: Adrian Suchan i Karolina Leja.

14:00 /św. Anna/ Za wstaw. Świętej Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Bożeny i Krzysztofa Niedźwiedź z okazji 25 r. małżeństwa i o opiekę Bożą w rodzinie Niedźwiedź i Sorówka.

18:00 /niedz./ Do Miłosierdzia Bożego za + męża Rudolfa Kondziela, rodziców Jadwigę i Jana Kurpiers, teściów Marię i Józefa Kondziela, ++ z pokr. oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

Niedziela 11.06.2023 – X Niedziela Zwykła

7:00 Za + męża i ojca Ludwika, siostrę, 2 braci, rodziców Łucję i Józefa, teściów, ++ z pokr. Kimmel, Panusch i Wieczorek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

8:15/niem./ Za ++ rodziców Jadwigę i Franciszka Pogrzeba, męża Henryka Patrzek, zięcia Manfreda Niestrój i ++ z całego pokr. 

9:00/ św. Anna/ Za + męża Piotra Teleguj, ojca Józefa Galus, ++ z rodziny Galus, Teleguj i Gonsior.

9:30 Za wstaw. Świętej Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Ireny i Rudolfa Kałuża z okazji 40 r. małżeństwa i o opiekę Bożą w rodzinie.

11:00 Za ++ siostry Danutę Kołłątaj i Janinę Sawicką, ++ z pokr. oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinach: Baziuk, Kołłątaj i Królak.

15:00 Nieszpory.

16:00 Za wstaw. Matki Bożej NP z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Gabrieli Kornek z okazji 60 r. urodzin, o opiekę Bożą w rodzinie oraz za + męża Pawła Kornek.
Liturgia Święta w Parafii od 29.05. do 04.06.2023 r.

Poniedziałek 29.05.2023 – Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

8:00 Do Miłosierdzia Bożego za + matkę Zofię Kaps w r. śm., ojca Bernarda i za + ks. Huberta Czernia. 

9:30 Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Anielę i Alojzego Waindok z ok. ur., dziadków, chrzestną Marię Wiescholek, ++ z pokr., o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

18:00 /św. Anna/ Za ++ dziadków Anastazję i Stefana Stasz, dziadków Gbur, rodziców Juliannę i Jerzego Stasz, brata Henryka, męża Romana Góra, ++ z pokr. obu stron oraz o zdrowie i Boże błog. dla córki Iwony i wnuczki Pauliny z ok. urodzin.

Wtorek 30.05.2023 

7:00 Za + ojca Józefa w r. śm., żonę Wiesławę, ++ Krystynę, Jadwigę, Władysławę, Leona, Eugeniusza, oraz ++ z rodzin: Stęporowskich, Millerów, Rutkowskich i Bednarowiczów.

18:00 Pielgrzymka do św. Rocha w Dobrzeniu Wielkim. 

Środa 31.05.2023 – Święto Nawiedzenia NMP

7:00 Za + matkę Paulinę Kulik, ojca Karola, teściów Kondziela, brata Alojzego, dziadków Wincentego i Annę Palmer, ++ z pokr. obu stron oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

17:00 /szkolna/ Za + Adolfa Zdzuj, 2 żony, córkę, zięcia, wnuka Waldemara w 1 r. śm., ++ z pokr. trzech stron, o dar życia wiecznego. 

Czwartek 01.06.2023 – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

7:00 Za ++ rodziców Józefa i Wiktorię Wróbel, męża i ojca Piotra Kodura, teściów, brata Alojzego, siostrę Annę, szwagra Gerarda Moczko, bratanicę Małgorzatę Skoda, ++ z pokr. obu stron oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie. 

18:00 Za wstaw. Matki Boskiej NP z podz. za łaski, o zdrowie, Dary Ducha Świętego i Boże błog. dla córki Nikoli Misch z ok. 18 r. urodzin i o opiekę Bożą w rodzinie.

Piątek 02.06.2023  

7:00 Za żyjących i ++ Parafian i czcicieli NSPJ oraz za kapłanów, którzy posługiwali i obecnie posługują w naszej parafii.

18:00 /młodz./ Za + Edeltraudę Hyla w r. śm., syna Jana i za dusze czyśćcowe. 

Sobota 03.06.2023 – Św. męczenników Karola i Towarzyszy

7:00 Za + matkę Marię Firlus, rodziców, 3 siostry, brata, bratową, 2 szwagrów i ++ z pokr.

11:30 /św. Anna/ Ślub rzymski: Patrycjusz Kozan i Karolina Farys.

13:00 Ślub rzymski: Tomasz Biernat i Ewa Biernat.

14:00 /św. Anna/ Za wstaw. Matki Boskiej NP i św. Anny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Doroty Raudzis z okazji 80 r. urodzin i o opiekę Bożą w rodzinie.

15:00 Za wstaw. Matki Boskiej NP i św. Józefa z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla męża i ojca Marka Kalina z ok. 50 r. urodzin i o opiekę Bożą w rodzinie.

18:00 /niedz./ Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Łucję i Jana, braci Józefa i Piotra, dziadków, krewnych z rodziny Śpiewak i Klemens oraz za dusze czyśćcowe.

Niedziela 04.06.2023 – Uroczystość Najświętszej Trójcy

7:00 Za ++ Jadwigę i Rudolfa Janke, Jana i Franciszkę Niestrój, ++ z rodzin: Janke, Goj i Niestrój.

8:15 /niem./ Do Miłosierdzia Bożego za + Teresę Olender, o dar życia wiecznego.

9:00 /św. Anna/ Do Miłosierdzia Bożego za wstaw. św. Anny z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla członków Klubu Seniora z Wróblina.

9:30 Za ++ Annę i Gerarda Borkowski, Krystynę i Wita Maślak, ++ z pokr. oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

11:00 Za wstaw. Świętej Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Teresy i Bernarda Larisz z ok. 40 r. małżeństwa i o opiekę Bożą w rodzinie.

15:00 Nieszpory.

16:00 Do Miłosierdzia Bożego za + Natalię Dec w 1 r. śm., o dar życia wiecznego.
Liturgia Święta w Parafii od 22.05. do 28.05.2023 r.

Poniedziałek 22.05.2023 

7:00 Za + brata Joachima w r. śm., rodziców, ++ z pokr. Staisch, Woszek i Weber oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

18:00 Za wstaw. Świętej Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Sandry i Patryka Zowada – Giesa z ok. 1 r. małżeństwa i o opiekę Bożą w rodzinie.

Wtorek 23.05.2023 

7:00 Za wstaw. Matki Bożej Królowej Kapłanów z podz. za łaskę powołania, z prośbą o zdrowie i Boże błog. w posłudze kapłańskiej dla ks. Wikarego Michała z ok. urodzin i o opiekę Bożą dla rodziców i całej rodziny. 

18:00 /św. Anna/ Za + ojca Józefa Pajcherta i ++ z rodziny Pajchertów i Kopalów.

Środa 24.05.2023 – NMP Wspomożycielki Wiernych

7:00 Za + matkę Wiktorię Długosz, babcię Paulinę, dziadka Pawła, ++ z pokr. Długosz.

17:00 /szkolna/ Za + męża i ojca Norberta Niedworok w r. śm., córkę Aurelię, rodziców z obu stron, brata, bratową oraz o Boże błog. w rodzinie.

Czwartek 25.05.2023  

7:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ Danutę i Władysława Źmudź, kuzyna Pawła, ++ z rodzin: Juszkiewicz, Pawleta i Źmudź oraz za dusze czyśćcowe.

18:00 Do Miłosierdzia Bożego za + męża Piotra, teściów Marię i Gerharda, ciocię Klarę Sowada, rodziców Marię i Jerzego, ++ z rodzin: Leja, Schneider i Schwitalla oraz za dusze czyśćcowe.

Piątek 26.05.2023 – św. Filipa Neriego

07:00 Za wstaw. Matki Boskiej NP z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. z okazji urodzin i o opiekę Bożą w rodzinie Duda.

18:00 /młodz./ Za + męża i ojca Tadeusza Wroniszewskiego w r. śm., za ++ Eugeniusza i Zdzisława, rodziców Otylię i Jerzego Hanusik, brata Piotra, szwagrów, ++ z rodzin: Wroniszewski, Wapiński, Malarek, Kuchta i Hanusik oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

Sobota 27.05.2023 

7:00 Za + Józefa Borosz w 30 r. śm., żonę Gertrudę, Emmę i Piotra Wocław, brata Michaela, siostry Gertrudę i Irmgardę, za dusze czyśćcowe oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

11:00 W intencji dzieci przystępujących do I Komunii Świętej, ich rodziców, chrzestnych i krewnych, o dar umiłowania Eucharystii. 

18:00 /niedz./ Za + córkę Jolantę Kadlubek w 6 r. śm., rodziców Koziol oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

Niedziela 28.05.2023 – Zesłanie Ducha Świętego

7:00 Za ++ Rosę Bem i Gerharda Koerner oraz za żyjących i ++ z rodzin: Bem, Golanowski i Koerner. 

8:15 /niem./ Za wstaw. Świętej Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Gizeli Komor z ok. 80 r. urodzin i o opiekę Bożą w rodzinie. 

9:00 /św. Anna/ Za + męża i ojca Norberta Kochanek, rodziców Marię i Józefa, teściów Monikę i Stefana, szwagierkę Krystynę, o dar życia wiecznego oraz o opiekę Bożą w rodzinie. 

9:30 Za wstaw. Matki Boskiej NP i św. Rity z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Rity Brzoza z ok. 80 r. urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

11:00 W intencji dzieci przystępujących do I Komunii Świętej, ich rodziców, chrzestnych i krewnych, o dar umiłowania Eucharystii. 

11:00 /św. Anna/ Do Miłosierdzia Bożego za + męża i ojca Bogusława Czechowskiego w r. śm., ++ rodziców i teściów.

15:00 Nabożeństwo majowe.

16:00 Za wstaw. Aniołów Stróżów w int. rocznego dziecka Kaliny Feliks, rodziców i chrzestnych.
Liturgia Święta w Parafii od 15.05. do 21.05.2023 r.

Poniedziałek 15.05.2023 – Dni Krzyżowe

7:00 O dar dobrej pogody, urodzaje i Boże błogosławieństwo w pracy na roli.

18:00 Do Miłosierdzia Bożego za + męża i ojca Horsta Steinhof w 1 r. śm., o dar życia wiecznego.

Wtorek 16.05.2023 – św. Andrzeja Boboli – Dni Krzyżowe

7:00 Za ++ Joachima i Jadwigę Moczko, Barbarę Cebulla, ++ z pokr. oraz ++ z rodziny Kozłowskich.

18:00 /Dobrzeń Wielki/ Uroczystość Bierzmowania.

Środa 17.05.2023 – Dni Krzyżowe

7:00 Za wstaw. Maryi Królowej Kapłanów z podz. za dar kapłaństwa, z prośbą o zdrowie i Boże błog. w posłudze kapłańskiej dla ks. Proboszcza Piotra z ok. r. święceń kapłańskich oraz o dar życia wiecznego dla ++ rodziców. 

17:00 /szkolna/ Za ++ rodziców Piotra i Klementynę Harasimiuk, braci Józefa i Czesława, teściów Stanisława i Zofię Brosławskich, szwagra Tadeusza Jabłońskiego, bratanka Pawła, ++ z pokr. i za dusze czyśćcowe.

Czwartek 18.05.2023  

7:00 Za wstaw. Matki Boskiej NP z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla żony i matki Lidii Czok z ok. urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

18:00 Za + ojca Józefa Mróz z ok. ur., matkę Franciszkę, siostrę Gabrielę, ++ z pokr. i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Piątek 19.05.2023 

07:00 Za + Piotra Krecik w 5 r. śm. i za ++ Jana i Klarę Tarara, o dar życia wiecznego.

18:00 /młodz./ Za + ojca Alojzego Wróbel w r. śm. oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

Sobota 20.05.2023 

7:00 Za wstaw Świętej Rodziny i św. Anny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla męża Grzegorza Pluskwik w dniu 50 r. urodzin i o opiekę Bożą w rodzinie.

18:00 Za ++ rodziców Moczko i Wróbel, męża Gerarda, siostrę Annę, braci Arnolda i Alojzego, szwagra Piotra, za ++ Gertrudę i Tomasza Długosz, wujka Jerzego Moczko, ++ z pokr. i za dusze w czyśćcu cierpiące.

19:00 /Borki/ Nieszpory odpustowe.

Niedziela 21.05.2023 – Wniebowstąpienie Pańskie

7:00 Za + Pawła Czok w 10 r. śm., o dar życia wiecznego.

8:15 /niem./ Za ++ rodziców Teodora i Otylię Sowada, Brunona i Klarę Lesz, brata Rudolfa, szwagierkę Weronikę, dziadków, ++ z pokr. obu stron i za dusze czyśćcowe.

9:00 /św. Anna/ Za ++ rodziców Alberta i Marię Raudzis, Józefa i Gertrudę Hoffmann, siostry Helenę, Teresę i Reginę, brata Jerzego, szwagrów Karola, Arnolda i Gerarda oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

9:30 Za ++ rodziców Józefę i Władysława Dudko, brata Zdzisława, dziadków Józefę i Jana Ziółkowskich, Antoninę i Andrzeja Dziurów oraz ++ z pokr. 

11:00 Za ++ dziadków Cecylię i Karola Kaluza, rodziców Małgorzatę i Huberta Kaluza, za Paulinę Palt, za dusze czyśćcowe oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

11:00 /Borki/ Suma Odpustowa – w intencji żyjących i ++ Parafian z Borek oraz Gości – o dar zgody, miłości wzajemnej i ducha żywej wiary świętej.

15:00 Nabożeństwo majowe.

16:00 Do Miłosierdzia Bożego za + matkę Halinę Stotko w 1 r. śm., o dar życia wiecznego.
Liturgia Święta w Parafii od 08.05. do 14.05.2023 r.

Poniedziałek 08.05.2023 – św. Stanisława

7:00 Do Miłosierdzia Bożego za + ks. Proboszcza Jana Kołodennego w r. śm., o dar życia wiecznego.

18:00 Za wstaw. Matki Boskiej Pompejańskiej i św. Anny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla żony i matki Edyty Rusek w dniu urodzin i o opiekę Bożą w rodzinie.

Wtorek 09.05.2023 

7:00 Za + ojca Franciszka Witola w r. śm., + matkę Klarę, męża Bruno, teściów, szwagra Alojzego Waleska i za dusze opuszczone. 

18:00 /św. Anna/ Za wstaw. Matki Boskiej NP i św. Anny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla żony i matki Ireny Rychlik z ok. 65 r. urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

Środa 10.05.2023 

7:00 Za + męża Jerzego Długosz w r. śm., rodziców z obu stron , ++ z pokr. obu stron oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

17:00 /szkolna/ Za ++ rodziców Anielę i Franciszka Łakomy, Józefę i Władysława Śniatowskich, brata Witolda, szwagrów Zbigniewa i Wiesława, dziadków z obu stron oraz za żyjących i ++ z pokr. Śniatowskich i Łakomy. 

Czwartek 11.05.2023 

7:00 Do Miłosierdzia Bożego, o dar życia wiecznego dla córki Ewy Kowalskiej w r. śm., ++ dziadków i za dusze czyśćcowe. 

18:00 Za wstaw. Świętej Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. w rodzinie Świerc z ok. rocznicy małżeństwa.

Piątek 12.05.2023 

7:00 Za ++ z rodzin: Okapiec, Radoszów i Biegalskich.

18:00 /młodz./ Za ++ rodziców Martę i Józefa Michala, męża Jana, ++ z pokr. Michala i Kałuża.

Sobota 13.05.2023 – Najświętszej Maryi Panny z Fatimy

7:00 Za wstaw. Matki Boskiej NP z podz. za łaski, o zdrowie, Dary Ducha Świętego i Boże błog. dla córki Sabiny Spyra z ok. 18 r. urodzin i o opiekę Bożą w rodzinie.

12:00 Za wstaw. św. Floriana za żyjących i ++ strażaków z naszej parafii oraz w int. ich rodzin z okazji 120-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnowąsach. 

18:00 /niedz./ Za + ojca Wincentego Palt w r. śm., matkę Marię, teściów Pawła i Gertrudę Przybyła, ++ z pokr. obu stron, za dusze czyśćcowe oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

Niedziela 14.05.2023 – VI Niedziela Wielkanocna

7:00 Za + matkę Marię Soisz, ojca Henryka, męża Gotwalda Piaskowskiego, teściową Klarę, dziadków, ++ z pokr. i za dusze w czyśćcu cierpiące.

8:15 /niem./ Za żyjących i ++ członków Mniejszości Niemieckiej z naszej parafii oraz w int. ich rodzin. 

9:00 /św. Anna/ Za + matkę Jadwigę Ambroży, ojca Franciszka, męża Stefana Niedworok, teściów Marię i Józefa Niedworok, szwagrów Joachima i Gintra, ++ z pokr. obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące. 

9:30 Za wstaw. Świętej Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. Sabiny i Grzegorza Wandzioch z ok. 15 r. małżeństwa i o opiekę Bożą w rodzinie. 

11:00 Za ++ rodziców Reinholda i Annę Starosta, dziadków z obu stron, ++ z pokr. Starosta, Kurpierz i Gallus.

15:00 Nabożeństwo majowe.

16:00 Za ++ rodziców Karola, Marię i Małgorzatę Wróbel, 3 siostry, 2 braci, bratową i za dusze czyśćcowe.
Liturgia Święta w Parafii od 01.05. do 07.05.2023 r.

Poniedziałek 01.05.2023 – Św. Józefa, rzemieślnika

8:00 Za + żonę i matkę Monikę Skorupską w 4 r. śm., ojca Franciszka Skorupskiego, teściów Marię i Walentego Gabriel, ++ z pokr. obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

18:00 Za wstaw. Matki Boskiej NP z podz. za łaski, z prośbą o Dary Ducha Świętego i Boże błog. dla synów: Dominika, Jakuba i Miłosza, i o opiekę Bożą dla rodziny Kubicz.

Wtorek 02.05.2023 – Św. Atanazego

8:00 Za + matkę Elżbietę Kotula w r. śm., ojca Teofila, teściów Marię i Juliana Ćwiklik.

18:00 /św. Anna/ Za wstaw. Matki Boskiej NP i św. Anny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. w rodzinie oraz za ++ z pokr. Liguda i Glados i za dusze czyśćcowe.

Środa 03.05.2023 – Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

8:00 Za + matkę Gertrudę Wala, 2 mężów, za + męża Joachima Lisowskiego, ++ z pokr. Michala, Lisowski i Wala, za dusze czyśćcowe oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

9:30 Za wstaw. Matki Boskiej NP z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla żony i matki Danuty Michurskiej w dniu 50 r. urodzin i o opiekę Bożą w rodzinie.

18:00 Za wstaw. Matki Boskiej NPomocy i św. Józefa z podz. za łaski, o zdrowie, Dary Ducha Świętego i Boże błog. dla syna Michała Mros z ok. 24 r. urodzin i o opiekę Bożą w rodzinie. 

Czwartek 04.05.2023 – Św. Floriana

7:00 Za wstaw. Matki Boskiej NP i św. Józefa z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla męża i ojca Marka Koszyk z ok. urodzin i o opiekę Bożą w rodzinie.

18:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Katarzynę i Michała Skiba, teściów Dorotę i Jana Zielony, braci Stanisława i Jana, szwagrów Klaudiusza, Władysława i Zygmunta, ++ z rodziny Nowickich i całego pokr. oraz za dusze czyśćcowe.

Piątek 05.05.2023

7:00 Za żyjących i ++ Parafian i czcicieli NSPJ oraz za kapłanów, którzy posługiwali i obecnie posługują w naszej parafii. 

18:00 /młodz./ Za ++ rodziców Mariannę i Stanisława Górnik, syna Bogdana, za ++ mężów Jerzego i Piotra, braci Zygmunta i Stanisława Górnik i za dusze czyśćcowe.

Sobota 06.05.2023 – Św. Apostołów Filipa i Jakuba

7:00 I. W int. s. Marii Samueli Taratuta z ok. urodzin, o Boże błog. w rodzinie oraz o opiekę Maryi Niepokalanej dla Karmelu. II. W int. Bractwa Różańcowego i innych Wspólnot naszej parafii. 

18:00 Do Miłosierdzia Bożego za + Waltra Gallus w r. śm., dziadków, ++ z pokr. Gallus i Palt oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

Niedziela 07.05.2023 – V Niedziela Wielkanocna

7:00 Za + brata Tomasza Grund w r. śm. oraz za dusze czyśćcowe.

8:15 /niem./ Za ++ rodziców Karola i Gertrudę Kubiciel, Józefa i Alicję Warzecha, ++ z całego pokr., za dusze czyśćcowe oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

9:00 /św. Anna/ Za + męża Józefa Galus, zięcia Piotra Teleguj, ++ z rodziny Galus, Gonsior i Teleguj.

9:30 Za ++ Anelizę i Pawła Schneider, rodziców, rodzeństwo, dziadków, ++ z rodziny Schneider i Schymasek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

11:00 Za wstaw. Matki Boskiej NP i św. Cecylii z podz. za łaski, o zdrowie, Dary Ducha Świętego i Boże błog. dla córki Sary Stefaniszyn w 20 r. urodzin i o potrzebne łaski Boże dla całej rodziny.

15:00 Nabożeństwo majowe.

16:00 Za + Henryka Kapica w r. śm., ++ z rodzin: Kapica, Wawrzynek, Madziar i Wichman oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.
Liturgia Święta w Parafii od 24.04. do 30.04.2023 r.

Poniedziałek 24.04.2023 – św. Wojciecha

7:00 Do Miłosierdzia Bożego za + ojca Jerzego Rusek, dziadków, ++ z pokr. Rusek i Waldyra oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

18:00 Za wstaw. Świętej Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. w rodzinie Frasek.

Wtorek 25.04.2023 – św. Marka

7:00 Za wstaw. św. Marka o dar dobrej pogody, urodzaje i Boże błogosławieństwo w pracy na roli.

18:00 Za ++ rodziców Alicję i Alojzego Materlik, ciocię Łucję, dziadków Podleska i Materlik oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa 26.04.2023

7:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Annę, Monikę i Józefa Boja, Wiktorię i Franciszka Kalina, ++ z pokr. obu stron, za dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

17:00 /szkolna/ Za wstaw. Matki Boskiej NP z podz. za łaski, o zdrowie, Dary Ducha Świętego i opiekę Anioła Stróża dla córki Natalii Jonczyk z ok. urodzin i o Boże błog. dla całej rodziny.

Czwartek 27.04.2023

7:00 Za + matkę Stefanię Sznotala, szwagra Andrzeja Blach, dziadków z obu stron, ++ z pokr. Sznotala, Woszek, Hyla i Jendrzej oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 Za + męża Mariana Szpunar w 1 r. śm., teściów Hannę i Mieczysława Szpunar, matkę Annę Gonsior, za dusze czyśćcowe, o dar życia wiecznego.

Piątek 28.04.2023

07:00 Za ++ rodziców Jadwigę i Alfonsa, Ludwika i Gertrudę, dziadków, ++ z pokr. Jendryca i Sabasch oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

18:00 /młodz./ Za ++ Marka i Bogusława Tukiendorf, o dar życia wiecznego.

Sobota 29.04.2023 – św. Katarzyny Sieneńskiej

7:00 Za + Władysława Jemioł w 25 r. śm., ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron oraz o zdrowie i Boże błog. dla całej rodziny.

13:00 /św. Anna/ Ślub rzymski: Krzysztof Morka i Monika Wiśniewska

18:00 Za + męża i ojca Alfreda Baron, rodziców Alojzego i Anastazję Baron, Józefa i Marię Matros, za ++ Zofię i Jana Czech i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Niedziela 30.04.2023 – IV Niedziela Wielkanocna

7:00 Za + matkę Barbarę Piotrowską w 3 r. śm., o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

8:15 /niem./ Za wstaw. Matki Boskiej NP z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. w rodzinach: Skrzipczyk, Stotko i Langosch.

9:00 /św. Anna/ Do Miłosierdzia Bożego za + męża Joachima Moczko w 1 r. śm., o dar życia wiecznego.

9:30 Za + Łucję Klemens w r. śm., rodziców z obu stron, ++ z pokr. Klemens, Kołodziej i Śpiewak oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

11:00 Do Miłosierdzia Bożego za + Janinę Saletnik w 1 r. śm. o dar życia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie z ok. 33 r. małżeństwa.

15:00 Nieszpory.

16:00 Za wstaw. Aniołów Stróżów w int. rocznego dziecka Piotra Jakubik, rodziców i chrzestnych.
Liturgia Święta w Parafii od 17.04. do 23.04.2023 r.

Poniedziałek 17.04.2023  

7:00 Za ++ rodziców Marię i Pawła Krecik, Henryka Stekert, teściów, dziadków, za + Jana Chodorskiego, ++ z pokr. obu stron, za dusze czyśćcowe oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie. 

18:00 Za + męża i ojca Joachima Buchta, jego rodziców Stefana i Gertrudę, ++ z rodzin: Buchta, Cebulla i Niedworok.

Wtorek 18.04.2023 

7:00 Do Miłosierdzia Bożego za + matkę Marię Wrobel w 2 r. śm., ojca Pawła, teściów Pawła i Anelizę Schneider, ++ z całego pokr. o dar życia wiecznego. 

18:00 Za ++ rodziców Johana i Rozalię Kubis, ++ z pokr. Kubis, Piontek i Krawczyk.

Środa 19.04.2023 

7:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Alberta Warzecha, ich rodziców i rodzeństwo, teściów Sura, szwagierkę, 2 szwagrów, ++ z rodziny Norek i o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie.

17:00 /szkolna/ Za + ojca Pawła Labisz w r. śm., matkę Annę, siostrę Barbarę, za ++ rodziców Annę i Maksymiliana Krel, siostrę Irmgardę, ++ z pokr. obu stron i za dusze czyśćcowe.

Czwartek 20.04.2023 

7:00 Za wstaw. Świętej Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla męża i ojca Ryszarda Weber w dniu 50 r. urodzin i o opiekę Bożą w rodzinie. 

18:00 Za wstaw. Świętej Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. w rodzinie Firlus oraz za ++ rodziców i ++ z rodziny, o dar życia wiecznego.

Piątek 21.04.2023 

07:00 Do Miłosierdzia Bożego za + Eryka Kurc w 1 r. śm. oraz za + matkę Helenę Nowak.

18:00 /młodz./ Za + żonę Brygidę Stellmach z ok. ur., ++ rodziców Stellmach i Krawczyk oraz o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie. 

Sobota 22.04.2023

7:00 Za ++ rodziców Ruth i Eryka Czok, ojca Pawła Zimek, ++ z rodzin: Czok, Zimek, Stoschek, Świerc, Schemainda, Dudek i Moczko oraz za dusze czyśćcowe. 

12:00 /św. Anna/ Za wstaw. Świętej Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Brygidy i Alfreda Hyla z okazji 25 r. małżeństwa i o opiekę Bożą w rodzinie. 

18:00 Za wstaw. Świętej Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Barbary i Artura Czech z okazji 30 r. małżeństwa i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

Niedziela 23.04.2023 

7:00 Za + ojca Wojciecha Duda, matkę Marię i za dusze czyśćcowe. 

8:15 /niem./ Za + męża Zdzisława Kuchta w r. śm., ++ Tadeusza i Eugeniusza, rodziców Otylię i Jerzego Hanusik, brata Piotra, szwagrów, ++ z rodzin: Wroniszewski, Malarek, Kuchta i Hanusik oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie. 

9:00 /św. Anna/ Za + męża Henryka Krawczyk w 2 r. śm., ++ z rodziny Galus i Krawczyk i za dusze czyśćcowe. 

9:30 Za + córkę Urszulę Pawleta, rodziców Jana i Gertrudę Langosz, Józefa i Agnieszkę Kansy, siostrę Annę, szwagra Jana, ++ z pokr. obu stron oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie. 

11:00 Do Miłosierdzia Bożego za + męża i ojca Jerzego Niedźwiedź w 1 r. śm., o dar życia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie. 

13:00 W intencji dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej i ich rodzin.

15:00 Nieszpory.

16:00 Do Miłosierdzia Bożego za + męża i ojca Krystiana Konieczko w 11 r. śm., o dar życia wiecznego.
Liturgia Święta w Parafii od 10.04. do 16.04.2023 r.

Poniedziałek 10.04.2023 – Poniedziałek Wielkanocny

7:00 Za ++ teściów Teodora i Zofię Dras, rodziców Józefa i Martę Pasoń, braci Alojzego i Bernarda oraz za ++ z pokr. obu stron.

08:15 /niem./ Za wstaw. Matki Boskiej NP i św. Józefa z podz. za otrzymane łaski, o zdrowie i Boże błog. dla męża i ojca Józefa Bartyla z ok. 75 r. urodzin, o opiekę Bożą w rodzinie oraz za ++ rodziców z obu stron.

9:00 /św. Anna/ Za + syna i brata Radosława Gumul w 19 r. śm., ojca i teścia z rodziny Gumul i Krasnodębski, szwagra Andrzeja i ++ z pokr. obu stron.

9:30 Do Miłosierdzia Bożego za + ojca Wernera Müller w 1 r. śm., matkę Ingeborgę oraz za ++ z całego pokr.

11:00 Do Miłosierdzia Bożego za + męża Gotwalda Piaskowskiego w r. śm., rodziców, teściową i ++ z pokr. Piaskowski i Soisz.

16:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Macieja i Marię Żołnowskich, braci Jana i Władysława, za dusze czyśćcowe oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie. 

Wtorek 11.04.2023 

7:00 Za wstaw. Matki Boskiej NP i św. Józefa z podz. za otrzymane łaski, o zdrowie i Boże błog. dla męża Franciszka i syna Krzysztofa z ok. urodzin i o opiekę Bożą w rodzinie Kondziela. 

18:00 Za + ojca Jana Gujda w r. śm., matkę Anielę, teściową Gertrudę Lazinka, dziadków Lazinka i Gujda, ++ z pokr. i za dusze czyśćcowe.

Środa 12.04.2023 

7:00 Do Miłosierdzia Bożego o dar życia wiecznego dla + męża Jerzego Starosta, rodziców z obu stron i ++ krewnych. 

17:00 /szkolna/ I. Za + Joachima Niedworok w r. śm., rodziców, dziadków z obu stron i za dusze czyśćcowe. II. Do Miłosierdzia Bożego za + Marię Pilarski w mc po śm., o dar życia wiecznego. 

Czwartek 13.04.2023 

7:00 Za ++ rodziców Józefa i Marię Piechota, Bernarda i Martę Malcherczyk, męża Edwarda, 3 szwagrów, szwagierkę, ++ z pokr. obu stron i za dusze czyśćcowe.

18:00 Za + męża i ojca Eugeniusza Malarek w r. śm., ++ Tadeusza i Zdzisława, rodziców Otylię i Jerzego Hanusik, brata Piotra, szwagrów, ++ z rodzin: Wroniszewski, Malarek, Kuchta i Hanusik oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie. 

Piątek 14.04.2023 

07:00 Za ++ rodziców Woś i Baron, siostry Marię i Jadwigę, 3 szwagrów i za dusze czyśćcowe.

18:00 /młodz./ Za wstaw. Matki Boskiej NP z podz. za otrzymane łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Eweliny Filipiak z okazji 40 r. urodzin i o opiekę Bożą w rodzinie. 

Sobota 15.04.2023 

7:00 I. Do Miłosierdzia Bożego za + matkę Helenę Napieracz w 2 r. śm., ojca Ryszarda, syna Daniela, ++ z rodziny i za dusze czyśćcowe. II. Do Miłosierdzia Bożego za + matkę Otylię Hanusik w mc po śm., o dar życia wiecznego.

18:00 Za + męża Joachima Cuda, rodziców, teściów, ++ z rodziny Pikos i Cuda oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie. 

Niedziela 16.04.2023 – Niedziela Miłosierdzia Bożego

7:00 Za + ciotkę Agatę Lisoń, jej rodziców i rodzeństwo oraz za dusze czyśćcowe. 

8:15 /niem./ Za + matkę Teresę Fautsch w r. śm., ojca Pawła, dziadków, ++ z pokr., za dusze czyśćcowe oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie. 

9:00 / św. Anna/ Za + ojca Jana Chmiel, matkę Gertrudę, teściów Franciszka i Marię Waldyra, ++ z pokr. obu stron oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie. 

9:30 Do Miłosierdzia Bożego za + męża Leonarda Lekner z ok. ur., o dar życia wiecznego oraz o zdrowie i opiekę Boże w rodzinie.

11:00 Za wstaw. Świętej Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Gabrieli i Joachima Stellmach z ok. 35 r. małżeństwa i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

15:00 /św. Anna/ Nieszpory.

16:00 Za ++ braci Zbigniewa i Henryka Kaczorowskich, siostrę Janinę, bratanka Krzysztofa, o dar życia wiecznego.
Liturgia Święta w Parafii od 03.04. do 09.04.2023 r.

Poniedziałek 03.04.2023 – Wielki Poniedziałek

7:00 Za + Ruth Śliwa /od Bractwa Róż./

18:00 Za ++ rodziców Matyldę i Stefana Kronhof, brata Heinza, męża Jerzego oraz ++ z rodzin: Kijowski, Michala i Kokot.

Wtorek 04.04.2023 – Wielki Wtorek

7:00 Za ++ rodziców Monikę i Ryszarda Wróbel, Antoninę i Józefa Dydzik, dziadków, ciocie Teresę Wróbel, ++ z pokr. obu stron, za dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

18:00 Za wstaw. Matki Boskiej NP z podz. za otrzymane łaski, o zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Ireny Schubert z ok. 55 r. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.

Środa 05.04.2023 – Wielka Środa

7:00 Za + matkę Natalię Terelak i ++ z rodzin: Kowalskich, Terelak i Maciończyk.

17:00 /szkolna/ Do Miłosierdzia Bożego za + ojca Jerzego Czok, teściów Elżbietę i Erwina Grysko i ++ z pokr. obu stron. Droga Krzyżowa.

Czwartek 06.04.2023 – Wielki Czwartek

18:00 Msza św. dziękczynna za dar Kapłaństwa i Eucharystii, w int. ks. proboszcza Piotra, ks. wikarego Michała i ks. seniora Jana, za żyjących i ++ kapłanów, którzy posługiwali w naszej parafii oraz o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

Piątek 07.04.2023 – Wielki Piątek

15:00 Droga Krzyżowa.

18:00 Liturgia Męki Pańskiej.

Sobota 08.04.2023 – Wielka Sobota

18:00 I. Do Miłosierdzia Bożego za ++ polecanych w wypominkach Drogi Krzyżowej. II. Do Miłosierdzia Bożego za ++ pracowników przedsiębiorstwa Rurbet.

Niedziela 09.04.2023 – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

6:00 Procesja Rezurekcyjna. 

6:30 Eucharystia Rezurekcyjna – W int. żyjących i ++ Parafian oraz Gości. 

8:15 /niem./ Za ++ rodziców Ruth i Piotra Waindok, rodzeństwo Karinę i Krzysztofa, za + ojca Gerarda Bienek i ++ z całego pokr.

9:00 /św. Anna/ O dar życia wiecznego dla + męża i ojca Antoniego Loba, ++ rodziców Władysławę i Leona Tomaszek, teściów Paulinę i Stanisława Loba, ciocię Mariannę Ostrycharz oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

9:30 Za wstaw. Świętej Rodziny z podz. za otrzymane łaski, o zdrowie i Boże błog. w rodzinie Zowada oraz za + męża i ojca Ewalda, rodziców Otylię i Jerzego Hanusik, teściową Gertrudę Zowada, brata Piotra i za ++ szwagrów.

11:00 Za wstaw. Matki Boskiej NP z podz. za otrzymane łaski, o zdrowie i Boże błog. dla żony i matki Alicji Wystub z okazji 50 r. urodzin i o opiekę Bożą w rodzinie.

15:00 Nieszpory.

16:00 Za wstaw. Matki Boskiej NP z podz. za otrzymane łaski, o zdrowie, łaskę wiary, Dary Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo dla córki Magdaleny Borsuk w dniu 18 r. urodzin i o opiekę Bożą w rodzinie.