Od 2 do 8 listopada 2020 r.

Modlimy się o pokój w naszej ojczyźnie.