Od 12 do 18 października 2020 r.

Modlimy się o zmiłowanie Boże, by Bóg położył kres pandemii.