Od 6 do 12 stycznia 2020 r.

Modlimy się w intencji dzieci i młodych z naszej parafii o dary ducha świętego i o opiekę matki najświętszej nad nimi.