Od 30 grudnia 2019 r. do 5 stycznia 2020 r.

Dziękujemy Panu Bogu za opiekę w kończącym się roku i prosimy o błogosławieństwo w nowym roku 2020.